Meniu

Politica de Confidențialitate

 1. Politica Cookies

  1. Societatea eSky.pl S.A., cu sediul la Katowice (40-265), str. Murckowska, nr. 14A, înregistrat în Registrul Antreprenorial de pe lângă Tribunalul Districtual Katowice-Wschód din Katowice, Divizia Comercială a 8-a a Registrului Judiciar Național sub numărul KRS 0000383663, având codul de identificare fiscală 9481987199, REGON 670140736, cu un capital social de 1 060 877,50 PLN, denumită în continuare Operator, garantează Utilizatorilor site-urilor web dreptul de a alege în ceea ce privește partajarea de informații care le aparțin. Operatorul informează că utilizează tehnologia cookie pe site-uri web și geolocația.
  2. Fişierele cookies sunt informații textuale de mici dimensiuni expediate de serverul www și salvate pe partea utilizatorului. Parametrii impliciți ai cookie-urilor permit citirea informațiilor conținute doar de către serverul care le-a creat.
  3. Cookie-urile sunt folosite pentru a colecta informații referitoare la utilizarea de către Utilizator a site-ului. Fișierele cookies fac posibilă:
   1. întreținerea sesiunii Utilizatorului (după autentificare), datorită căreia Utilizatorul nu trebuie să reintroducă numele de utilizator și parola pe fiecare pagină a site-ului;
   2. adaptarea conținutului paginilor site-ului la preferințele Utilizatorului și optimizarea utilizării paginilor de internet; aceste fișiere permit în special utilizatorului site-ului să identifice dispozitivul și afișarea în mod corespunzător a paginii web adaptate la nevoile lor individuale și la dispozitivul utilizat;
   3. colectarea datelor statistice agregate anonime, care ajută la o mai bună înțelegere a modului în care utilizatorii utilizează site-ul web. Acest lucru permite îmbunătățirea site-ului, structurii și conținutului acestuia, în conformitate cu așteptările Utilizatorilor.
  4. Site-ul web utilizează două tipuri de bază de cookie-uri: „de sesiune” (session cookies) și „permanente” (persistent cookies). Cookie-urile „de sesiune” sunt fișiere temporare care sunt stocate în dispozitivul terminal al utilizatorului până la părăsirea contului, părăsirea paginii de internet sau închiderea software-ului (browser-ului web). Cookie-urile „permanente”, sunt stocate în dispozitivul terminal al utilizatorului pentru o perioadă determinată în parametrii modulelor cookie sau până la îndepărtarea lor de către utilizator.
  5. eSky.pl S.A., ca parte a site-ului web, utilizează, de asemenea, mecanismele entităților externe, partenerilor și agenţilor de publicitate; în special, acestea sunt funcții sociale ale Facebook și Google, care sunt asociate direct cu salvarea modulelor cookie pe dispozitivul terminal al Utilizatorului.
  6. În cazul în care software-ul utilizat pentru navigarea pe site-uri web (browsere web) permite ca fișierele cookie să fie stocate în mod implicit pe dispozitivul terminal, Utilizatorii pot modifica în orice moment setările cookie-urilor în setările browser-ului (acest lucru se aplică fiecărui tip de cookie) sau șterge fișierele de pe dispozitivele lor. În cazul serviciilor de geolocație, utilizatorul își dă acordul direct, acceptând setările browser-ului.
  7. Restricțiile privind utilizarea cookie-urilor pot afecta negativ unele funcționalități disponibile pe site-urile web, sau pot împiedica utilizarea acestora.
  8. Cookie-urile nu conțin date personale ale Utilizatorilor.
  9. Informațiile stocate sub formă de cookie-uri sau accesarea acestora nu determină modificări ale configurației în dispozitivul terminal al utilizatorului sau în software-ul instalat pe acest dispozitiv.
 2. Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal

  1. Din următorul text („Politica de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal” denumită în continuare „Politica RGPD”), veți învăța, printre altele, în ce scopuri și pentru cât timp eSky.pl S.A. (în continuare: Administrator de date) va prelucra datele dvs. personale. Veți afla ce categorii de entități pot avea acces la datele dumneavoastră personale și ce drepturi puteți utiliza în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale. Politica pregătită este strâns legată de necesitatea aplicării noilor cerințe de prelucrare a datelor care rezultă din dispoziţiile UE privind protecția datelor cu caracter personal, și anume Regulamentul 2016/679, denumit și RGPD (denumit în continuare Regulament).
  2. Politica RGPD face parte din Politica de confidențialitate a eSky.pl S.A., care reglementează și utilizarea cookie-urilor.
  3. Politica RGPD se referă la datele colectate prin intermediul site-ului web și al aplicației mobile, precum și prin contactul cu Centrul de apeluri.
  4. Administratorul datelor dvs. personale - prelucrate în scopurile descrise mai jos - este eSky.pl S.A. cu sediul în Katowice, adresa:

   Murckowska 14a,

   e-mail: iod@esky.com

  5. Administratorul de date a numit un Inspector responsabilul cu Protecția Datelor (denumit în continuare: Inspector). Puteți contacta Inspectorul în toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. personale, de asemenea, în caz de îndoieli cu privire la drepturile dumneavoastră. Inspectorul trebuie să păstreze secretul sau confidențialitatea cu privire la îndeplinirea sarcinilor sale - în conformitate cu legislația UE sau cu legislația națională.
    

   Inspector pentru Protecția Datelor: Grzegorz Gawin

   e-mail: iod@esky.com

  6. Inspectorul are următoarele sarcini:
   1. informarea Administratorului de date și angajaților care prelucrează date cu caracter personal cu privire la obligațiile ce le revin în temeiul prezentului regulament și al altor legi ale UE sau ale statelor membre privind protecția datelor și consultanță în acest sens;
   2. monitorizarea respectării RGPD și a altor legi ale UE sau ale statelor membre privind protecția datelor și a politicilor de către Administratorul de date sau procesatori în domeniul protecției datelor cu caracter personal, inclusiv separarea sarcinilor, activitățile de sensibilizare, formarea personalului implicat în operaţiunile de procesare și auditurile aferente;
   3. furnizarea de recomandări la cerere privind evaluarea impactului pentru protecția datelor și monitorizarea punerii sale în aplicare;
   4. cooperarea cu organul de supraveghere;
   5. acționează ca un punct de contact pentru organismul de supraveghere în chestiuni legate de prelucrare, inclusiv consultările prealabile menționate la articolul 36, și, acolo unde este cazul, consultarea în toate celelalte chestiuni.
  7. Administratorul de date vă asigură că vă prelucra datele dvs. personale doar în scopuri specifice, explicite și legitime și nu le va prelucra într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri. Scopul procesării datelor este motivul pentru care procesăm informațiile personale. Dacă Administratorul de date va dori să proceseze datele dvs. personale în alte scopuri - care nu sunt indicate mai jos - atunci veți fi informat separat despre acest nou scop. Tabelul de mai jos prezintă scopurile procesării datelor.
   Scopul Explicații Baza juridică Durata procesării (când datele dvs. vor fi șterse)
   Crearea unui cont pe site în conformitate cu conținutul regulamentului (în continuare: Regulament). În acest caz, este vorba de prelucrarea datelor în măsura necesară pentru a vă permite să configurați un cont pe www.esky.md și să-l utilizați, printre altele pentru a verifica corectitudinea datelor sau revizuirea tranzacţiilor efectuate. Crearea unui cont este automatizată. În cazul în care aveți probleme cu configurarea contului, puteți contacta Centrul de apeluri. Fiecare utilizator are dreptul de a crea un cont fără o verificare inițială. Art. 6 par. 1 lit. b) RGPD
   și art. 22 par. 2 lit. a) RGPD
   În perioada furnizării serviciului de cont, cu excepția cazului în care contul nu a fost creat pe site sau după ce contul a fost șters, datele vor fi arhivate și nu vor fi utilizate în afara scopului de investigare, apărare sau soluționare reciprocă a creanțelor.
   Încheierea unui contract de prestare de servicii în conformitate Regulamentul. Indiferent dacă ați creat un cont pe site-ul www.esky.md, sau dacă sunteți un utilizator neînregistrat, puteți să comandați un serviciu în conformitate cu Regulamentul, de exemplu, rezervarea unui bilet sau hotel. Datele personale colectate în procesul de comandă de servicii vor fi procesate (inclusiv puse la dispoziția companiilor aeriene sau a altor furnizori de servicii) pentru a finaliza serviciul.

   Contractul poate fi încheiat și prin Centrul de apeluri al Administratorului de date.

   Contractul se încheie într-un mod automat.

   Fiecare utilizator are dreptul să încheie un contract fără o verificare prealabilă.
   Art. 6 par. 1 lit. b) RGPD și art. 22 par. 2 lit. a) RGPD În perioada furnizării de servicii și până la prezentarea creanțelor reciproce, cu excepția cazului în care nu s-a încheiat un contract și prestarea serviciilor nu s-a făcut în conformitate cu Regulamentul sau după terminarea prestării de servicii, datele vor fi arhivate și nu vor fi utilizate în afara scopului de investigare, apărare sau soluționare reciprocă a creanțelor.
   Executarea unui contract de prestare servicii în conformitate Regulamentul. Indiferent dacă ați creat un cont pe site-ul www.esky.md, sau dacă sunteți un utilizator neînregistrat, puteți să comandați un serviciu în conformitate cu Regulamentul, de exemplu, rezervarea unui bilet sau hotel. Datele personale colectate în procesul de comandă de servicii vor fi procesate (inclusiv puse la dispoziția companiilor aeriene sau a altor furnizori de servicii) pentru executarea contractului.

   În cursul serviciilor de comandă puteți alege opțiuni suplimentare (în conformitate cu Regulamentul), iar dacă alegeți aceste opțiuni, datele dvs. vor fi, de asemenea, procesate, pentru a efectua acest serviciu suplimentar.

   Executarea contractului se realizează în un mod automat, cu excepția cazului în care serviciul este furnizat prin Centrul de apeluri.

   Fiecare utilizator are dreptul să obțină serviciul fără o verificare prealabilă.
   Art. 6 par. 1 lit. b) RGPD și art. 22 par. 2 lit. a) RGPD În perioada furnizării de servicii și până la prezentarea creanțelor reciproce, cu excepția cazului în care nu s-a încheiat un contract și prestarea serviciilor nu s-a făcut în conformitate cu Regulamentul sau după terminarea prestării de servicii, datele vor fi arhivate și nu vor fi utilizate în afara scopului de investigare, apărare sau soluționare reciprocă a creanțelor.
   Pentru a implementa marketingul serviciilor eSky. Dacă marketingul va fi efectuat prin poștă - vi se va cere consimțământul suplimentar - a se vedea mai jos. În acest caz, datele personale obținute prin intermediul contului vor fi utilizate atât în timpul procesului de tranzacție și al serviciului, cât și în acest interval de timp. Scopul indicat poate fi implementat și prin afișarea unei anunțuri personalizate pe baza creării profilurilor. Crearea de profiluri în conformitate cu RGPD înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal, care implică utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumiți factori personali ai persoanei fizice, în special pentru a analiza sau a anticipa aspecte ale efectelor muncii acelui individ, situația economică a acestuia, interese, credibilitate, comportament, locație sau mișcare; Art. 6 par. 1 lit. f) RGPD Până la notificarea unei obiecții și după notificare numai pentru a se proteja de creanțe (în cursul termenului de prescripție pentru cererile de încălcare a drepturilor personale).
   Pentru îndeplinirea obligațiilor de drept public (de ex. fiscalitate) în legătură cu încheierea unui contract de prestare servicii în conformitate cu Regulamentul. Se referă la îndeplinirea obligațiilor ce-i revin Administratorului datelor în conformitate cu legislaţia poloneză Art. 6 par. 1 lit. c) RGPD Până la limitarea obligațiilor de drept public (inclusiv cele fiscale).
   Pentru a asigura siguranța pe site. Pentru a preveni accesul neautorizat la rețelele de comunicații electronice și distribuirea de coduri rău intenționate, întreruperea atacurilor de tip „refuz al serviciilor”, precum și prevenirea deteriorării sistemelor informatice și a sistemelor de comunicații electronice. Art. 6 par. 1 lit. f) RGPD Până la prezentarea obiecţiilor efective (a se vedea mai jos) sau până la limitarea revendicărilor reciproce, de exemplu legate de încălcarea regulilor de securitate pe site -> în funcție de evenimentul care are loc mai întâi.
   Pentru a efectua analize statistice, inclusiv financiare, în scopul rezultatelor acestor teste, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor furnizate de Administratorul de date. Analiza este efectuată „manual”. Scopul analizei este de a identifica tranzacțiile care constituie o încălcare a contractului (fără nici o intenție de plată) în scopul de a-și valorifica drepturile în calitate de Administrator de date. Art. 6 par. 1 lit. f) RGPD Până la prezentarea obiecţiilor efective sau până la limitarea revendicărilor reciproce, de exemplu legate de încălcarea regulilor de securitate pe site -> în funcție de evenimentul care are loc mai întâi.
   Pentru a trimite buletinul informativ. În acest caz, vi se va solicita consimțământul suplimentar și furnizarea adresei de e-mail. Datele personale obținute prin intermediul contului vor fi utilizate atât în timpul procesului de tranzacție și al serviciului, cât și în acest interval de timp. Scopul indicat poate fi implementat și prin afișarea unei anunțuri personalizate pe baza creării profilurilor. Crearea de profiluri în conformitate cu RGPD înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal, care implică utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumiți factori personali ai persoanei fiice, în special pentru a analiza sau a anticipa aspecte ale efectelor muncii acelui individ, situația economică a acestuia, interese, credibilitate, comportament, locație sau mișcare; Art. 6 par. 1 lit. a) RGPD Până la retragerea consimțământului, și după retragerea acestuia numai pentru a se proteja de creanțe (în cursul termenului de prescripție pentru cererile de încălcare a drepturilor personale).
   Pentru a trimite „alerte de preț”. În acest caz, vi se va solicita consimțământul suplimentar și furnizarea adresei de e-mail. Datele personale obținute prin intermediul contului vor fi utilizate fie în timpul procesului de tranzacție și al serviciului, cât și în acest interval de timp. Scopul indicat poate fi implementat și prin afișarea unor anunțuri personalizate pe baza creării profilurilor. Crearea de profiluri în conformitate cu RGPD înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal, care implică utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumiți factori personali ai persoanei fiice, în special pentru a analiza sau a anticipa aspecte ale efectelor muncii acelui individ, situația economică a acestuia, interese, credibilitate, comportament, locație sau mișcare; Art. 6 par. 1 lit. a) RGPD Până la retragerea consimțământului, și după retragerea acestuia, numai pentru a se proteja de creanțe (în cursul termenului de prescripție pentru cererile de încălcare a drepturilor personale).
   Pentru a afișa așa-numitul web push. În acest caz, vi se va solicita consimțământul suplimentar. Web push înseamnă că adresa browser-ului va întreba dacă utilizatorul este de acord să primească notificări web push. Utilizatorul are opțiunea de a accepta sau de a bloca notificările. Conținutul notificării este creat de browser fără posibilitatea de intervenţie. Art. 6 par. 1 lit. a) RGPD Până la retragerea consimțământului, și după retragerea acestuia, numai pentru a se proteja de creanțe (în cursul termenului de prescripție pentru cererile de încălcare a drepturilor personale).
   Pentru a geoloca în scopul prezentării publicității personalizate. În acest caz, vi se va solicita consimțământul suplimentar. Art. 6 par. 1 lit. a) RGPD Până la retragerea consimțământului, și după retragerea acestuia, numai pentru a se proteja de creanțe (în cursul termenului de prescripție pentru cererile de încălcare a drepturilor personale).
   Pentru îndeplinirea îndatoririlor legate de implementarea drepturilor indicate în RGPD. În acest caz, datele vor fi prelucrate numai în măsura în care este necesar pentru identificarea și verificarea identității persoanei solicitante. Art. 6 par. 1 lit. c) RGPD Cu scopul de a se proteja de creanțe (în cursul termenului de prescripție pentru cererile de încălcare a drepturilor personale).
   Pentru a ancheta, soluționa sau apăra împotriva revendicărilor legate de:
   - prestarea serviciului în conformitate cu regulamentele (inclusiv soluţionarea reclamațiilor);
   - îndeplinirea îndatoririlor care decurg din prevederile GDPR (pentru a putea demonstra conformitatea cu reglementările).
   În acest caz, datele vor fi prelucrate numai în măsura în care este necesar pentru investigarea, determinarea sau apărarea revendicărilor. Art. 6 par. 1 lit. f) RGPD În timpul perioadei de prescripție, atât a revendicărilor față de Administrator, cât și a datelor care îi revin Administratorului de date.
   În scopul arhivării și gestionării solicitărilor din Serviciul de Asistență eSky Procesarea datelor personale este necesară pentru a verifica cele mai des adresate întrebări, dar și pentru a putea îmbunătăți serviciile, incluzând aici răspunsuri actualizate la solicitări, pe baza cererii. Articolul 6, secțiunea 1, litera b) și Articolul 6, secțiunea 1, litera f) (privind îmbunătățirea calității serviciilor raportat la informațiile furnizate de clienți). Pe durata furnizării serviciului și până la expirarea statutului. Totuși, dacă înțelegerea nu a fost încheiată, iar serviciul nu a fost furnizat în concordanță cu Termenii și Condițiile, sau după încheierea perioadei de furnizare a serviciilor, datele vor fi arhivate și nu vor fi folosite în alte scopuri decât acelea de a determina, iniția sau apăra cererile reconvenționale.
   Executarea contractului cu Administratorul Dacă sunteți angajat/ă, coleg/ă, membru/ă al/a consiliului de administrație cu care s-a încheiat contractul, datele dumneavoastră precum numele, prenumele, datele de contact, poziția, datele comenzii vor fi procesate în scopul realizării comenzii, precum și în scopuri fiscale și pentru asigurarea creanțelor, păstrând în același timp drepturile prevăzute în această Politică de confidențialitate.
   Conversațiile profesionale cu angajații pot fi înregistrate pentru a verifica corectitudinea informațiilor și calitatea serviciilor furnizate.
   Art. 6 secțiunea 1 b) c) și f) RGPD Pe durata prestării serviciului și până la limitarea creanțelor reciproce, cu excepția cazului în care contractul nu este încheiat și serviciul nu este furnizat în conformitate cu Regulamentele sau după finalizarea serviciului, datele vor fi arhivate și nu vor fi utilizate decât în scopul investigării, apărării sau stabilirii creanțelor reciproce.
  8. Dacă datele dvs. personale vor fi procesate pe bază de consimțământ, puteți să le retrageți în orice moment. Vă puteți retrage consimțământul la sediul Administratorului de date sau prin formularul corespunzător de pe site-ul: www.esky.md (secțiunea: Contact). Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate până la retragerea consimțământului. Dacă consimțământul este retras, Administratorul de date va evalua dacă are încă motive pentru prelucrarea datelor. Procesarea în continuare a datelor în acest caz va fi posibilă pentru a se apăra împotriva revendicărilor (de exemplu prin demonstrarea faptului că dreptul de retragere a consimțământului a fost îndeplinit) și numai în măsura necesară pentru acest scop.
  9. Rețineți că de fiecare dată când datele personale vor fi prelucrate pe baza art. 6 par. 1 lit. f) RGPD (a se vedea mai sus), adică în cazul așa-numitelor interese rezonabile ale administratorului de date, puteți depune în orice moment o obiecție - din motive legate de o situație specifică - la prelucrarea datelor personale. După depunerea unei obiecții, administratorul de date nu va mai putea procesa date cu caracter personal decât dacă demonstrează existența unor motive valabile din punct de vedere legal pentru prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau motivele pentru stabilirea, investigarea sau apărarea revendicărilor.

   Este important, în cazurile în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu art. 6 par. 1 lit. f) RGPD (a se vedea mai sus) în scopuri de marketing a serviciilor eSky, nu este necesar să se justifice obiecția cu o situație specială, iar după depunerea obiecției, Administratorul de date nu va mai putea prelucra datele personale conform art. 6 par. 1 lit. f) RGPD în scopuri de marketing a serviciilor eSky, în măsura în care aceste date au fost prelucrate în acest scop.

   O obiecție poate fi formulată după cum urmează: la sediul Administratorului de date sau prin formularul corespunzător de pe site-ul: www.esky.md (secțiunea: Contact).
  10. Pe lângă dreptul de retragere a consimțământului și de obiecție, aveți dreptul de a accesa datele, inclusiv de a obține o copie a datelor, dreptul la transferul de date, dreptul de a rectifica și șterge datele, de a solicita restricții de procesare și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv de creare profiluri, care declanșează efecte juridice sau le afectează în mod semnificativ. Puteți implementa drepturile indicate, procedați în felul următor: la sediul Administratorului de date sau prin formularul corespunzător de pe site-ul: www.esky.md (secțiunea: Contact).
   Puteți rectifica, de asemenea, datele accesând contul dvs.
   Puteți, de asemenea, să vă ștergeți contul în orice moment după conectarea la Contul dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul sau prin depunerea unei cereri la sediul Administratorului de date sau prin intermediul formularului corespunzător de pe www.esky.md (secţiunea: Contact).
  11. Vom colecta date personale direct de la dvs. (prin contul dvs., în procesul de tranzacționare etc.). Din alte surse, datele pot fi obținute numai în scopul furnizării serviciului. Este vorba de informaţii de la entitățile care efectuează serviciul pe care l-ați comandat (companii aeriene, hoteluri, etc.). Domeniul de aplicare a datelor va include doar informațiile necesare pentru a confirma plata comenzii.
  12. Furnizarea de date cu caracter personal este întotdeauna voluntară, dar este necesară pentru punerea în aplicare a scopurilor menţionate mai sus.
  13. Datele personale prelucrate pentru a efectua serviciul în conformitate cu Regulamentul sunt comunicate entităților care furnizează serviciul selectat de utilizator (inclusiv subcontractorii), de exemplu, companii aeriene, hoteluri, asigurători, intermediari de plăți, GDS (Global Distribution System) etc. Indiferent de scopul prelucrării datelor, accesul la datele dvs. personale poate fi efectuat numai de către angajații și subcontractanții autorizați ai Administratorului de date cu care a încheiat acorduri de încredințare a datelor (pentru detalii, contactați Inspectorul responsabil cu Protecția Datelor).
 3. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE – PRINCIPIILE DE PRELUCRARE A DATELOR DE CĂTRE ALȚI FURNIZORI DE SERVICII

  1. Site-uri de socializare. Acest site utilizează plugin-uri pentru rețelele de socializare ale următorilor furnizori:
   1. Facebook, Instagram (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Statele Unite) - https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=PAGE_CONTENT
   2. YouTube (YouTube LLC 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Statele Unite) - https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=ro&ref_topic=6151248
   3. Twitter (operator: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Statele Unite) - https://twitter.com/en/privacy
   4. LinkedIn (LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, Statele Unite) - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
   5. Pinterest (operator: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, Statele Unite) - https://about.pinterest.com/ro/privacy-policy
    
   • Aceste plugin-uri colectează de obicei date de la Utilizator în mod implicit și le trimit la serverul furnizorului respectiv, apăsarea simbolului va activa plugin-ul și va însemna acordul pentru trimiterea datelor către furnizorul respectiv. Temeiul legal pentru utilizarea plugin-urilor: art. 6 alin. 1 lit. a) și f) RGPD.
   • Plugin-urile activate colectează, de asemenea, date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a utilizatorului și le trimit la serverul furnizorului respectiv, unde datele vor fi salvate. Atunci când Utilizatorul vizitează site-ul web relevant, plugin-ul activat configurează un cookie cu un identificator unic. Aceasta permite furnizorului să genereze profiluri de comportament ale Utilizatorului. Dacă Utilizatorul aparține rețelei de socializare a furnizorului dat și se autentifică pe site-ul web în timpul vizitei, datele și informaţiile sale despre vizita sa pe acest site pot fi asociate cu profilul său din rețeaua de socializare relevantă. Mai multe informaţii despre domeniul de aplicare, specificul și scopul prelucrării datelor, precum și drepturile și opţiunile de setare cu privire la protecţie sunt disponibile în Politicile Furnizorului de servicii indicate mai sus.
   • În plus, furnizorul de servicii poate trimite mesaje persoanelor care își exprimă acordul în acest sens sau acest lucru rezultă din realizarea serviciilor comandate folosind instrumentele de corespondență furnizate de iPresso (Encja.com SA, str. Ceglana 4, 40-514 Katowice, Polonia) pe principiile stabilite în: https://www.ipresso.com/privacy-policy.
  2. Site-ul web poate oferi Utilizatorului opțiunea de înregistrare și logare prin intermediul unui cont Facebook. Dacă Utilizatorul se înregistrează prin Facebook, Facebook îi va cere permisiunea de a partaja date specifice din contul Utilizatorului de pe Facebook. Aceste date pot include numele și prenumele, precum și adresa de e-mail a Utilizatorului pentru a permite verificarea identității și sexului Utilizatorului. De asemenea, ele pot conține date generale despre locația Utilizatorului, link-ul către profilul său de Facebook, date despre fusul orar, data nașterii, poza de profil, date despre like-uri, precum și lista de prieteni ai Utilizatorului.
   Acestea date vor fi colectate de Facebook și trimise conform regulilor prezentate în principiile privind datele în vigoare pe Facebook. Aceste date vor fi utilizate pentru a crea, partaja și personaliza contul. Temeiul juridic: art. 6 alin. 1 lit. a), b) și f) RGPD. Utilizatorul poate controla datele care sunt transmise de pe Facebook folosind setările de confidențialitate Facebook.
   Dacă Utilizatorul se înregistrează prin Facebook, contul Utilizatorului va fi conectat automat la contul său de Facebook.
  3. În cazul conectării prin intermediul rețelelor de socializare, vor fi utilizate următoarele date: nume, prenume, adresă de e-mail, informații disponibile public - aceste date vor fi utilizate pentru a se conecta la / a accesa serviciul (Articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD). Aceste date pot fi șterse prin: ștergerea contului, utilizarea unei metode alternative de conectare sau contactul direct cu RPD: e-mail: iod@esky.com.
  4. Analiza comportamentului utilizatorilor site-ului web
   • Google Analytics

    Acest site web utilizează serviciul Google Analytics pentru analiza site-ului oferit de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite. Acest lucru permite asocierea datelor de pe diverse dispozitive la identificatorul Utilizatorului și permite analiza acțiunilor întreprinse de acest Utilizator de la nivelul dispozitivelor observate (de asemenea, serviciile Firebase și Optimize).

    Google va folosi aceste informații la solicitarea operatorului site-ului web pentru a evalua utilizarea site-ului de către Utilizator, astfel încât să poată fi compilate rapoartele referitoare la activitatea site-ului, precum și pentru a furniza alte servicii legate de site și servicii de internet. Prelucrarea datelor în aceste scopuri este, de asemenea, în interesul legitim al operatorului site-ului web. Temeiul juridic pentru utilizarea serviciului Google Analytics: art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD. Pentru mai multe informații despre termenii și condițiile de utilizare a acestui serviciu și protecția datelor, vă rugăm să vizitați site-urile https://www.google.com/analytics/terms/ și https://policies.google.com/?hl=ro .

    Utilizatorii pot împiedica salvarea cookie-urilor prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul lor. În acest caz, însă, Utilizatorul nu va putea folosi în totalitate toate funcțiile site-ului. Utilizatorul poate, de asemenea, să împiedice Google în colectarea și prelucrarea datelor generate de cookie-uri și datelor referitoare la utilizarea de către Utilizator a site-ului (inclusiv adresa IP a acestuia) prin descărcarea și instalarea extensiei disponibile la adresa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Pentru a seta un cookie de renunțare, faceți clic aici: Dezactivați serviciul Google Analytics. Pentru dispozitivele mobile, funcțiile indicate mai sus sunt realizate de Firebase: pe principiile stabilite în: https://firebase.google.com/support/privacy.

   • Google Ads și urmărirea conversiilor

    Pentru a oferi servicii cât mai adaptate așteptărilor Utilizatorilor, site-ul web folosește sistemul de afișare a reclamelor Google Ads și aplică funcția de urmărire a conversiilor Google pentru a personaliza anunțurile online în funcție de interese și locație. Opțiunea de anonimizare a adreselor IP este controlată de Google Tag Manager folosind o setare internă. Această setare este configurată astfel, încât anonimizarea cerută de lege pentru a proteja confidențialitatea să acopere adresele IP. Anunțurile publicitare sunt afișate pe baza cererilor de căutare pe site-uri deținute de rețeaua de publicitate Google. Utilizatorul poate alege, de asemenea, tipul de anunțuri publicitare Google afișate sau poate dezactiva anunțurile Google personalizate folosind site-ul web ads settings. Poate dezactiva, de asemenea, cookie-urile terților utilizând instrumentele pentru renunțarea la primirea cookie-urilor furnizate de Network Advertising Initiative.

    În cazul în care Utilizatorul nu dorește să primească reclame personalizate, el poate dezactiva opțiunea de afișare a acestora utilizând site-ul web Google Ad Settings

    Pentru mai multe informații despre modul în care Google folosește cookie-urile, vizitați politica de confidențialitate Google.

   • Hotjar

    Datele colectate și stocate pe acest site web sunt utilizate în scopuri legate de optimizarea funcționării lui. Aceasta se face folosind tehnologiile furnizate de Hotjar Ltd. ( https://www.hotjar.com). Aceste date pot fi utilizate pentru a genera profiluri de utilizatori folosind un pseudonim. În acest scop pot fi folosite, de asemenea, fișierele cookie. Datele colectate folosind tehnologia Hotjar nu sunt utilizate pentru a identifica identitatea Utilizatorului care vizitează acest site web și nu vor fi combinate cu datele personale ale Utilizatorului folosind pseudonimul, cu excepția cazului în care acesta își exprimă acordul în acest sens. Utilizatorul poate oricând să retragă consimțământul de colectare a datelor Utilizatorului de către Hotjar de pe site-urile web care acceptă această tehnologie. În acest scop, el trebuie să acceseze site-ul web https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out să facă clic pe butonul „Disable Hotjar” (Dezactivează Hotjar) sau să activeze în browserul său web opţiunea „Do Not Track” (Nu urmări).

   • Criteo

    Prin intermediul tehnologiei Criteo (furnizate de Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 Munchen și în cadrul grupului Criteo, Address: 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France) informaţiile despre comportamentul Utilizatorului legate de navigarea pe site-uri și conținuturile online ale Furnizorului de servicii sunt colectate în scopuri de marketing, la fel cookie-urile și conținuturile sunt create pe aceste site-uri (doar în formă anonimizată). Acest lucru îi permite Criteo să analizeze comportamentul Utilizatorului în legătură cu site-urile web vizualizate și să îi afișeze atunci când acesta vizitează alte site-uri web, bannere publicitare în baza recomandărilor de produse vizate. Datele colectate de Criteo vor fi utilizate doar pentru îmbunătățirea conținutului publicitar. Pe fiecare banner afișat puteți găsi litera "i" (informații). Dacă Utilizatorul activează litera cu cursorul mouse-ului și face clic pe ea, va fi afișată o pagină care explică sistemul și opțiunea de renunțare. Dacă faceți clic pe „opt-out” (renunțare), veți seta un cookie cu informații despre renunțare, care va împiedica afișarea acestui banner în viitor. Aceste date nu vor fi utilizate în niciun alt mod sau dezvăluite către terți. Pentru mai multe informaţii despre Criteo și posibilitatea de a obiecta la analiza anonimă a comportamentului utilizatorului legat de navigarea pe site-uri, vă rugăm să vizitați https://www.criteo.com/privacy/.

   • RTB House

    Prin utilizarea tehnologiei RTB House (oferită de RTB House S.A., str. Złota 61/101, 00-819 Varșovia, Polonia) informații despre comportamentul Utilizatorului legate de navigarea pe site-uri și conținutul online sunt colectate în scopuri de marketing. Acest lucru îi permite RTB House să analizeze comportamentul Utilizatorului în legătură cu site-urile web vizualizate și să afișeze atunci când acesta vizitează site-urile web recomandări de produse sub formă de banner publicitar. Dacă faceți clic pe „opt-out” (renunțare), veți seta un cookie cu informații despre renunțare, care va împiedica afișarea acestui banner în viitor. Aceste date nu vor fi utilizate în niciun alt mod sau dezvăluite către terți. Pentru mai multe informaţii despre RTB House și posibilitatea de își exprima obiecția referitoare la analiza anonimă a comportamentului Utilizatorului legat de navigarea pe site-uri, vă rugăm să vizitați https://www.rtbhouse.com/privacy-center/.

   • Adara

    Utilizând tehnologia Adara (furnizată de Adara, Inc. (“Adara”), o corporaţie din California, cu sedii ȋn 2625 Middlefield Road #827, Palo Alto, CA 94306, USA), sunt colectate ȋn scopuri de marketing informaţii despre comportamentul Utilizatorului ȋn legătură cu navigarea web şi conţinutul online. Acest lucru permite analizarea comportamentului Utilizatorului privind site-urile accesate şi afişarea unor produse recomandate sub formă de banner atunci când accesează aceste site-uri. Selectarea opţiunii „renunţare” duce la crearea unei setări cu informaţii despre anulare, ȋmpiedicând astfel afişarea acestui banner ȋn viitor. Aceste date ar putea fi utilizare sau transmise către terţi. Pentru mai multe informaţii despre posibilitatea de a obiecta ȋmpotriva analizei anonime a compartamentului Utilizatorului cu privire la navigarea web, vă rugăm să vizitaţi https://adara.com/privacy-promise/.

     

  5. Procesarea Plății
   • Pentru a efectua plăți cu cardul, datele vor fi transferate către:
   • ADYEN BVSimon Carmiggeltstraat 6-50, Amsterdam, P.O. Box 10095, 1001 EB AMSTERDAM, The Netherlands (Olanda)
   • https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy
   • Sau
   • CHECKOUT LTD, , cu sediul în 54 Portland Place, Londra W1B 1DY, Marea Britanie, autorizată de Autoritatea de Conduită Financiară („FCA”) ca instituție monetară electronică cu numărul 900816;
   • Și
   • CHECKOUT TECHNOLOGY LTD, , cu sediul social în Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Insulele Virgine Britanice.
   • https://www.checkout.com/legal/privacy-policy
   • Entitățile indicate vor folosi datele pentru a procesa tranzacția încheiată prin intermediul site-ului nostru web pentru a permite direcționarea tranzacțiilor către una sau mai multe rețele de plăți ca, de exemplu:
    • Recepția tehnică a informațiilor privind starea tranzacțiilor,
    • Raportarea informațiilor, inclusiv a informații legate de tranzacții, taxe de serviciu, rambursări, restituiri, litigii etc.
    • Serviciul de plată prin dispozitiv Token,
    • Verificarea fraudelor și managementul riscurilor,
    • Suport tehnic privind integrarea.
   • Transferul de date legate de tranzacții și carduri este necesar pentru a procesa servicii plătite de un card de plată.
  6. Serviciu de tranzacții externe și Centru de contact
   • În cazul necesității de a purta conversații în alte limbi, altele decât cele disponibile la momentul necesar pentru un serviciu de tranzacții eficient (cum ar fi, în special: EN), este posibil să redirecționați apelul către un furnizor extern de servicii de contact, de ex: IGT Solutions Private Limited, o companie constituită în conformitate cu legile din India, cu sediul principal în Unit No. 1,Ground Floor, A Wing, Business @ Mantri Survey No. 197/2+4 to 7B, Lohegaon Nagar Road, Pune, Maharashtra – 411014, India. Operatorul Centrului de contact prelucrează date în afara SEE, mai exact în India. Atât prelucrarea, cât și transferul de date se realizează în conformitate cu normele de securitate, mai exact după semnarea contractului de mandatare cu clauze contractuale model și în conformitate cu această Politică de confidențialitate și Politica operatorului disponibilă la adresa: https://www.igtsolutions.com/policies/. Furnizarea datelor este voluntară, dar necesară pentru îndeplinirea contractului.
  7. Sondaj de satisfacție privind serviciile oferite
   • Dacă Utilizatorul este de acord să evalueze calitatea serviciilor primite, acesta poate fi redirecționat către un sondaj extern. Sondajul analizează informațiile furnizate de Utilizator pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor. Transferul de date este voluntar și este executat în conformitate cu această Politică de confidențialitate și cu Politica furnizorului de servicii, disponibilă la https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/. Sondajul menționat anterior înregistrează doar adresa IP. Nu este salvată nicio informație personală sau de contact a Utilizatorului.
  8. Parteneri
   • În timpul procesului de rezervare, este posibil, în funcție de pachetul ales, să interacționezi cu domeniul Ryanair pentru a finaliza rezervarea. În acest caz, preferințele tale privind modulele cookie eSky se vor aplica şi site-urilor Ryanair accesate ca parte a procesului de rezervare. Datele colectate prin intermediul acestor module cookie de pe site-urile Ryanair vor fi utilizate doar de Ryanair și nu vor fi ȋmpărtăşite cu eSky. Dacă ţi-ai personalizat deja preferințele privind modulele cookie pe oricare dintre site-urile Ryanair, te rugăm să reţii că aceste preferințe nu vor fi ȋmpărtăşite cu noi și nu se vor aplica atunci când accesezi aceste domenii prin intermediul eSky. Pentru mai multe informații despre Politica privind modulele cookie și de confidențialitate a Ryanair, te rugăm să consulți Politica de confidențialitate și Politica de cookie-uri.