Meniu

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SERVICIILOR

INFORMAȚII GENERALE

 • § 1. INFORMAȚII GENERALE

  1. Termenii și Condițiile prezente specifică regulile de utilizare a “Sistemului de Rezervare” pentru serviciile oferite terților prin intermediul site-ul www.eSky.md și a Call Center-ului, acestea incluzând rezervarea și achiziționarea de: bilete de avion, asigurări de călătorie, servicii hoteliere, pachete turistice, zboruri charter, bilete de tren și alte servicii puse la dispoziție prin Sistemul de Rezervare.
  2. Administratorul Sistemului de Rezervări de zboruri este societatea eSky.pl Spółka Akcyjna, cu sediul la Katowice (40-265), str. Murckowska, nr. 14A, înregistrat în Registrul Antreprenorial de pe lângă Tribunalul Districtual Katowice-Wschód din Katowice, Divizia Comercială a 8-a a Registrului Judiciar Național sub numărul KRS 0000383663, având codul de identificare fiscală 9481987199, REGON 670140736, cu un capital social de 1 019 525,60 PLN, plătit integral, fiind plătitor de Taxa pe Valoare Adăugată, denumit în continuare eSky.
  3. Utilizarea serviciilor oferite prin Sistemul de Rezervare și Call Center (la numerele de telefon disponibile prin intermediul site-ul www.eSky.md) necesită acceptarea tuturor dispozițiilor Termenilor și Condițiilor prezente. Acceptarea constituie o declarație de intenție și creează obligații juridice între Utilizator și Furnizorul de Servicii eSky.
  4. Utilizatorul are dreptul de a copia, reproduce și salva conținutul acestor Termeni și Condiții, în mod gratuit, fără a avea dreptul să îl distribuie în scop comercial.
  5. Denumirile comerciale, numele, descrierile și mărcile prezentate pe www.eSky.md sunt protejate prin lege. Fiecare Utilizator este obligat să se abțină de la orice fel de acțiuni care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale persoanelor care au dreptul la aceste nume, descrieri și mărci comerciale.
  6. Dacă nu se specifică altfel, toate drepturile de autor asupra textelor, imaginilor, fotografiilor și altor materiale prezentate pe www.eSky.md aparțin eSky. Toate mărcile ȋnregistrate care nu aparțin eSky sunt utilizate doar în scop informativ și aparțin respectivilor proprietari.
  7. Orice reproducere, modificare și transmitere (fie electronică sau în alt mod), precum și duplicarea, utilizarea și distribuirea materialelor prezentate pe www.eSky.md sunt permise numai dacă proprietarul lor și-a dat acordul. Informațiile disponibile pe paginile acestui site pot fi utilizate numai conform legii.
  8. Fiecare Utilizator își asumă respectarea Termenilor și Condițiilor prezente, din momentul în care efectuează acțiuni ce au ca scop utilizarea Sistemul de Rezervare.
  9. Utilizatorul poate folosi Sistemul de Rezervare dacă dispozitivul sau sistemul IT pe care îl utilizează îndeplinește cerințele tehnice minime indicate mai jos:
   • calculator, dispozitiv portabil sau alt dispozitiv multimedia cu acces la Internet;
   • acces la email și o adresă de email activă;
   • browser web actualizat, precum Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Edge;
   • acceptarea cookie-urilor și a suportului Javascript în browser-ul web;
   • o aplicație care vă permite să deschideți documente ȋn format PDF
   • viteză de transfer a datelor minim 3G.
  10. Rezervarea și achiziționarea de servicii specifice disponibile prin intermediul Sistemului de Rezervare reprezintă o tranzacție individuală efectuată de către Utilizator, de fiecare dată când acesta accesează sistemul și subiectul termenilor și condițiilor specificate de fiecare alta terță parte implicate în proces. Achiziționarea fiecărui serviciu are loc prin respectarea prevederilor termenilor și condițiilor specifice pentru fiecare serviciu disponibil prin intermediul Sistemului de Rezervare.
  11. Datorită diferențelor dintre termenii și condițiile tarifare ale transportatorilor aerieni, se recomandă sosirea la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de ora de plecare a zborului pentru a evita apariția unor dificultăți organizatorice în furnizarea serviciului.
  12. Luarea la cunoștință a condițiilor tarifare ale operatorului aerian, obținerea de informații de la o anumită companie aeriană sau entitate care furnizează servicii Utilizatorului, precum și prestarea de servicii reglementate de către acest regulament pot necesita comunicarea în limba engleză.
  13. Fiecare Utilizator are opțiunea de a ȋnregistra un cont eSky care va permite utilizarea unor funcționalități suplimentare şi care facilitează achiziționarea serviciilor oferite pe www.eSky.md („Contul dumneavoastră”).
  14. Înregistrarea are loc prin completarea formularului de înregistrare disponibil pe www.eSky.md (după furnizarea adresei de email și a parolei), autentificarea prin serviciul Google, aplicația Facebook sau selectând opțiunea de creare a unui cont în timpul procesului de rezervare. Pentru a activa Contul dumneavoastră folosind o adresă de email/parolă este necesar ca Utilizatorul să facă clic pe linkul de activare trimis automat de eSky la adresa de email furnizată. Înregistrarea contului prin utilizarea Google și Facebook nu necesită o confirmare suplimentară a activării.
  15. Conectarea la Contul dumneavoastră se face prin introducerea adresei de email (autentificare) și a parolei furnizate în timpul înregistrării contului prin formularul de ȋnregistrare.
  16. Parola furnizată în timpul înregistrării Utilizatorului poate fi schimbată după autentificarea în cont. Nu este posibilă modificarea adresei de email furnizată la autentificare.
  17. Contul dumneavoastră poate fi şters prin emiterea unei comenzi adecvate, disponibilă în setările prezente ȋn Contul dumneavoastră.
  18. eSky are dreptul de a şterge imediat Contul dumneavoastră în cazul unei încălcări grave a Termenilor și condițiilor sau al furnizării de conținut ilegal sau de date false/neadevărate în timpul procesului de înregistrare.
 • § 2. DEFINIȚII

  1. Sistem de Rezervare – o platformă de gestionare a proceselor de tranzacționare disponibile prin intermediul site-ului www.eSky.md și a Call Center-ului, care îi permite Utilizatorului, următoarele:
   1. căutarea de zboruri interne și internaționale între oricare două orașe, vizualizarea prețului acestor zboruri și achiziționarea de bilete de avion,
   2. vizualizarea de prețuri și achiziționarea de asigurării de călătorie,
   3. căutarea și solicitarea de servicii hoteliere în orice oraș (național și în străinătate), în orice interval de timp,
   4. căutarea de conexiuni feroviare interne și internaționale pe orice rută feroviară, evaluarea acestor conexiuni și achiziționarea unui bilet de tren,
   5. personalizarea sugestiilor pentru serviciile menționate la punctele a-d, datorită unui Sistem de Informare a Utilizatorului bazat pe geolocație (prin identificarea adresei IP a unui computer și a datelor de navigare ale acestuia).
   6. utilizarea de alte servicii oferite de entități cărora eSky le furnizează servicii de închiriere de spațiu publicitar pe site, așa cum este menționat la secțiunea §17 a Termenilor și Condițiilor prezente.
  2. Utilizator– orice persoană fizică, juridică sau organizație fără personalitate juridică, care are capacitatea legală conform legislației în vigoare, care utilizează Sistemul de Rezervare sau Call Center.
  3. Plătitor – orice persoană fizică, juridică sau organizație fără personalitate juridică, care are capacitatea conform legislației în vigoare, care utilizează Sistemul de Rezervare sau Call Center și efectuează plăți sau se obligă să efectueze astfel de plăți.
  4. Call Center – o unitate responsabilă pentru contactul cu Utilizatorul sau Plătitorul, ca parte a prestării serviciilor furnizate prin intermediul www.eSky.md, în condițiile și în domeniul de aplicabilitate specificat în Termeni și Condiții.
  5. Furnizor – un prestator de servicii oferite către Utilizator prin intermediul site-ul www.eSky.md.
  6. Prestator de servicii – o entitate care prestează servicii specificate în Termeni și Condițiile prezente, către un Utilizator prin intermediul eSky, al Sistemul de Rezervare sau direct, în funcție de natura serviciilor.
  7. Servicii hoteliere – servicii de cazare constând în cazare în alte scopuri decât cele rezidențiale, care nu constituie un element inseparabil de transportul Utilizatorilor,
  8. Operator de transport aerian – o entitate care deține un certificat valid (certificat de concesiune, licență) care desfășoară activități care includ transportul aerian și servicii ce intră sub incidența Termenilor și Condițiilor prezente.
  9. Bilet de avion – un document emis prin intermediul Sistemului de Rezervare sau al Call Center-ului, care permite utilizarea serviciului de transport aerian.
  10. Termenii și condițiile tarifului – termeni și condiții de rezervare referitoare la utilizarea unui bilet de avion anumit, incluzând, dar fără a se limita la: condițiile de returnare ale biletului de avion, mărimea bagajului.
  11. Adresă de e-mail/ e-mail – o adresă de poştă electronică, activă şi corectă a Utilizatorului.
  12. Formular de date cu caracter personal – un formular utilizat de către Utilizator pentru a transmite datele personale cu caracter personal, cu scopul autorizării Utilizatorului de a folosi serviciilor furnizate de către eSky, transferate și prelucrate în condițiile specificate la secțiunea Politica de Confidențialitate disponibilă pe site-ului www.eSky.md.
  13. Companii aeriene low-cost – anumite companii aeriene care fac obiectul unor reglementări definite în mod corespunzător în conformitate cu secțiunea §14.
  14. Taxă de serviciu – o taxă nerambursabilă percepută de către eSky sau de către Prestatorul de Servicii, ca parte a serviciilor oferite Utilizatorului, în funcție de tipul și natura serviciilor prestate, în concordanță cu domeniul de aplicare specificat în Termenii și Condițiile prezente.
  15. Instrument de plată – un dispozitiv personalizat sau un set de proceduri agreate între Utilizator și Prestatorul de Servicii și care este utilizat de către Utilizator sau Plătitor pentru a emite un ordin de executare a unei operațiuni de plată.
  16. Card bancar – un instrument de plată care permite efectuarea de plăți sau depozite, transfer sau retragere de numerar, utilizând o entitate specializată.
 • § 3. RĂSPUNDEREA UTILIZATORULUI ÎN CAZUL FOLOSIRII SISTEMULUI DE REZERVĂRI

  1. Utilizatorul confirmă că are capacitatea juridică deplină să întreprindă acțiuni juridice și de a încheia angajamente juridice.
  2. Utilizatorul se obligă să utilizează Sistemul de Rezervare pentru a căuta rezervări de bilete de avion, a achiziționa bilete de avion, precum și de a rezerva și achiziționa alte servicii disponibile menționate în Termeni și Condiții, exclusiv în conformitate cu legile în vigoare.
  3. Este interzis Utilizatorului să furnizeze conținut ilegal sau ofensator, precum și să întreprindă acțiuni care contravin prevederilor legii aplicabile, Termenilor și Condițiilor, precum și obiceiurilor și principiilor de conviețuire socială adoptate în acest sens ori care pot cauza perturbarea sau deteriorarea Sistemului de Rezervare și încălcarea drepturilor terților atunci când utilizează Sistemul de Rezervare.
  4. Utilizatorul căută servicii care vor fi rezervate utilizând propriul nume de familie și efectuează plăți pentru biletele de avion și/sau alte servicii folosind propriul card de plată. Orice căutare de servicii utilizând numele altor persoane sau sub nume fals și folosirea cardurilor altor persoane sau a unor carduri false în vederea efectuării plăților pentru bilete de avion rezervate și/sau alte servicii sunt raportate imediat către autoritățile competente de aplicare a legii.
  5. Utilizatorul este titularul unor documente corespunzătoare și valabile care permit punerea în aplicare prin intermediul Sistemului de Rezervare sau al Centrului de Servicii pentru Clienți, fie pentru șederea în țara de implementare a acestor servicii, acestea fiind în special o carte de identitate valabilă, un pașaport valabil, vize necesare și alte documente care pot fi solicitate în funcție de domeniul de aplicare al serviciilor prestate. De asemenea, utilizatorului i se poate cere să revizuiască informațiile referitoare la viză și condițiile lingvistice, disponibile la www.eSky.md.
  6. Utilizatorul se obligă să verifice toate informațiile necesare menționate prin intermediul Sistemului de Rezervare sau a Call Center-ului, incluzând, printre altele, informații legate de sănătate publică, riscul de atac terorist și cerințele medicale privind prestarea serviciilor.
  7. eSky nu este răspunzător dacă Utilizatorul nu deține asupra sa documentele corespunzătoare, specificate mai sus, inclusiv o viza de intrare sau tranzit, necesară într-o țară unde serviciile sunt furnizate sau în care Utilizatorul efectuează un transfer, precum și pentru neîndeplinirea obligațiilor descrise la punctul 5, de mai sus. Orice informație este disponibilă Utilizatorului prin intermediul Sistemului de Rezervare sau Call Center-ului, al site-ului www.eSky.md și Ministerului Afacerilor Externe.
  8. În timpul procesului de rezervare a serviciilor, Utilizatorul este obligat să introducă date adevărate și actuale la momentul procesului de rezervare. eSky nu va fi responsabilă pentru inexactitatea informațiilor introduse de Utilizator în timpul procesului de rezervare a serviciilor.
  9. La utilizarea serviciilor disponibile prin intermediul Sistemului de Rezervare, Utilizatorul poate fi expus la amenințări speciale legate de utilizarea serviciilor electronice, precum: posibilitatea accesului neautorizat al unei persoane la datele transmise prin rețea sau stocate pe computere sau dispozitive mobile conectate la rețea, afectarea integrităţii datelor, care poate cauza în special pierderea acestora, modificarea neautorizată sau împiedicarea utilizării serviciilor oferite.
 • § 4. LIMITAREA RĂSPUNDERII

  • ESky informează că, odată cu afișarea rezultatelor căutării, alte oferte ale unui serviciu similar furnizat de o terță parte, diferite de afișarea anterioară, pot apărea în Sistemul de Rezervare sau în alte sisteme de căutare pentru rezervări de bilete și servicii. Afișarea unui rezultat de căutare, exceptând situația în care oferta afișată este confirmată imediat prin efectuarea rezervării și a plății acesteia în Sistemul de Rezervare, nu permite Clientului să depună o plângere împotriva afișărilor intermediare în vederea încheierii contractului pentru achiziționarea de bilete sau de alte servicii furnizate de entități, care oferă servicii comandate prin intermediul Sistemului de Rezervare sau prin alte sisteme de căutare a biletelor și serviciilor de rezervare.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • § 5. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSOANAL

  • Orice aspect legat de protecția datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor și ale Plătitorilor și ale tuturor celorlalte persoane care folosesc site-ul www.eSky.md sunt menționate în Politica de Confidențialitate disponibilă la: https://www.eSky.md/politica-de-confidentialitate
 • § 6. EMITEREA ȘI LIVRAREA FACURILOR

  1. Pentru serviciile achiziționate prin intermediul site-ului www.eSky.md sau prin intermediul Centrului de contact, Furnizorul sau Prestatorul de servicii emite o factură electronică pe baza datelor primite de la Utilizator, cu condiția ca Utilizatorul să-şi fi exprimat dorința de a primi factură în timpul procesului de rezervare. Prin efectuarea unei achiziții și acceptarea acestor Condiții, Utilizatorul este de acord să primească facturi electronice.
  2. Facturile electronice pentru servicii sunt livrate la adresa de e-mail comunicată prin formularul de date cu caracter personal în Sistemul de Rezervare sau în timpul procesului de achiziționare prin intermediul Call Center-ului.
  3. Modificări ale detaliilor din facturilor electronice eSky, indicate de către Utilizator în formularul de date personale, se aduc în condițiile și sub incidența legislației în vigoare.
  4. Prestatorii de Servicii și Furnizorii pot impune condiții specifice pentru emiterea unei facturi, independent de condițiile impuse de eSky.

FORME ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

 • § 7. FORME ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

  1. Utilizatorul poate alege între următoarele forme de plată, ca parte a serviciilor furnizate prin intermediul www.eSky.md sau al Call Center-ului, dacă acestea sunt disponibile în Sistemul de Rezervare:
   1. tranzacții de plată utilizând un card de plată sau un instrument de plată similar,
   2. transferuri bancare online,
   3. transferuri de fonduri dintr-un cont de plăți,
   4. plăți prin intermediul unei instituții naționale de plată, a cărei ofertă a fost făcută disponibilă prin Sistemul de Rezervare în condițiile impuse de respectiva instituție de plată, în termenii stipulați de către acea instituție.
   5. alte mijloace specifice pentru o anumită țară în care tranzacția prin Sistemul de Rezervare este efectuată, mijloace care sunt detaliate în procesul de rezervare a unui anumit serviciu.
  2. Utilizatorii aleg forma de plată preferată în formularul de date personale din Sistemul de Rezervare sau printr-o declarație înaintată către Call Center, ținând cont de următoarele:
   1. transferurile bancare se efectuează către contul bancar eSky menționat în e-mailul de confirmare a rezervării serviciilor selectate,
   2. transferurile și operațiunile de plată trebuie să conțină informații referitoare la numele și prenumele Utilizatorului menționate în Sistemul de Rezervare de fiecare dată, precum și numărul de identificare specificat de către eSky pentru un anumit serviciu, de exemplu: numărul rezervării.

   Pentru biletele de avion sunt disponibile următoarele opțiuni:

   1. plata prin transfer de fonduri poate fi posibilă numai pentru biletele de avion rezervate în avans via www.eSky.md, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de decolare, dacă această formă de plată a fost oferită de eSly. Când alege transferul de fonduri din cont ca metodă de plată, Utilizatorul va fi obligat să facă un transfer imediat după efectuarea rezervării, în cuantumul sumei datorate față de eSky pentru biletul de avion rezervat. În cazul unei dovezi de plată întârziate către eSky, condițiile de rezervare este posibil să fie modificate între timp de către compania aeriană.
   2. biletele de avion plătite prin intermediul transferului de fonduri dintr-un cont bancar sau prin transfer bancar online sunt emise de eSky la data când suma datorată pentru biletul de avion achiziționat de către Utilizator a fost creditată în contul bancar indicat, în cazul în care creditarea are loc înainte de ora 20:00. Excepție fac zilele nelucrătoare, când tranzacția a fost efectuată pe site-ul Sistemul de Rezervare, în astfel de cazuri, tranzacția este procesată în următoarea zi lucrătoare, în concordanță cu condițiile specificate de respectivul operator de transport aerian.
   3. plățile pentru bilete de avion low-cost, în timpul achiziționării online, se efectuează folosind carduri bancare, a unui instrument de plată similar sau prin transfer bancar din contul bancar al Utilizatorului, dacă un astfel de serviciu este solicitat în formularul de rezervare sau prin intermediul Call Center-ului.

   Pentru servicii hoteliere:

   1. plata pentru serviciul hotelier se efectuează direct la Furnizor, înaintea de sosirea Utilizatorului la unitatea de cazare, acesta fiind responsabil în totalitate pentru efectuarea cu succes a plății.
   2. plata pentru un serviciu hotelier prin intermediul Prestatorului de Servicii înaintea de sosirea Utilizatorului la unitatea de cazare, acolo unde metodele de plată specificate anterior la punctul 1, de mai sus, sunt acceptate.
  3. Plata prin utilizarea unui card bancar sau a unui instrument de plată similar este o tranzacție sigură efectuată, astfel:
   1. Utilizatorul Sistemului de Rezervare poate efectua o achiziție folosind un card bancar sau utilizând un alt instrument de plată eSky și convenit cu Utilizatorul, așa cum este specificat în Sistemul de Rezervare sau în condițiile convenite prin utilizarea Call Center-ului.
   2. prin alegerea unui card bancar ca modalitate de plată, Utilizatorul se obligă să completeze câmpurile care conțin informații referitoare la cardul lor de plată în formularul de date cu caracter personal din Sistemul de Rezervare.
   3. după efectuarea rezervării, cardul de plată este autorizat automat de către eSky prin intermediul Sistemului de Rezervare, în ordinea următoare, prin sistemul telefonic și apoi, în consecință suma este retrasă în concordanță cu prețul serviciului achiziționat.
   4. În cazul serviciilor care acoperă rezervarea și plata biletelor de avion, cardul de plată este taxat în două tranzacții: valoarea netă a biletului plus taxele de aeroport, în timp ce suma aferentă taxei de tranzacție este încasată de către Prestatorul de Servicii. De asemenea, încasarea sumei scadente poate fi efectuată printr-o singură tranzacție.
   5. În cazul serviciilor care reglementează rezervarea și plata pentru servicii hoteliere, în urma procesării cu succes a tranzacției, sistemul trimite la adresa de e-mail a Utilizatorului un voucher care confirmă achiziționarea serviciilor hoteliere. Documentul este o dovadă a achiziționării serviciului hotelier, fiind necesar pentru folosirea acestuia.
  4. Sumele încasate prin plățile aferente serviciilor livrate de către eSky, ca urmare a rezervărilor efectuate de către Utilizator prin intermediul Sistemul de Rezervare sau în condițiile convenite prin intermediul Call Center-ului, sunt stabilite în moneda selectată de către Utilizator, cu privire la prețurile biletelor de avion și ale serviciilor hoteliere prezentate.

BILETE DE AVION

 • § 8. BILETE DE AVION

  1. În cazul companiilor aeriene acreditate de către IATA (Asociația Internațională de Transport Aerian), prin punerea ofertei companiei aeriene la dispoziția Utilizatorilor, eSky acționează în calitate de agent al respectivelor companii aeriene, iar pentru entitățile care oferă alte servicii prin intermediul Sistemului de Rezervare, acesta acționează ca administrator al site-ului, făcând disponibile serviciile oferite de către Prestatorii de Servicii. Entitățile care furnizează servicii de transport Utilizatorului și care poartă răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a zborului sunt companiile aeriene specifice acreditate IATA, în numele cărora și pentru care Prestatorul de Servicii operează și ale căror nume sunt indicate în cursul procesului de rezervare și pe biletul furnizat Utilizatorului.
  2. În cazul companiilor aeriene low-cost, Prestatorul de Servicii acționează ca intermediar, efectuând acte de fapt pentru acele companii aeriene, ca rezultat al încheierii tranzacției și furnizării biletului solicitat de la acele companii aeriene, în concordanță cu instrucțiunile Utilizatorului și în numele acestora, comunicate prin intermediul Sistemului de Rezervare sau al Call- Center-ului. Prestarea serviciului și soluționarea potențialelor reclamații intra sub incidența termenilor generali ai operatorilor de transport aerian respectivi, indicați în timpul procesului de rezervare.
  3. În cazul zborurilor de tip charter organizate de un operator turistic, eSky acționează ca agent și oferă informații cu privire la condițiile stabilite de către entitatea care operează zborul. Operatorul este responsabil pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a serviciului de zbor de tip charter.
  4. Părțile din contractul de transport sunt Prestatorul de Servicii menționat și definit în mod expres în ofertă, care furnizează serviciile de transport aerian care constituie obiectul acordului, și Utilizator. Contractele menționate anterior și încheiate prin intermediul site-ului www.eSky.md sunt executate în baza condițiilor generale de transport ale fiecărui Prestator de Servicii în parte, care încheie un acord cu Utilizatorul.
  5. Utilizatorul caută o rezervare alegând una dintre conexiunile de zbor sugerate de către Sistemul de Rezervare și completează formularul de date cu caracter personal cu informațiile solicitate, care sunt procesate în acord cu secțiunea §5 a Termenilor și Condițiilor prezente.
  6. Confirmarea rezervării și modificările de tarif:
   1. Utilizatorul primește o confirmare a rezervării la adresa de e-mail menționată, care include, în afară de numărul rezervării, informații despre conexiunea de zbor aleasă, prețul total și forma de plată. Prețul Biletului de Avion include: tariful net al operatorului de transport aerian, taxele de aeroport, o taxa de serviciu nerambursabilă pentru emiterea biletului, taxele adiționale și orice alte taxe pentru alte servicii care sunt parte integrată a serviciului de transport, specificate în sumarul tranzacției în Sistemul de Rezervare.
   2. Ținând cont de natura preliminară a rezervării, tariful biletului nu este garantat până la momentul încasării plății de către Prestatorul de Servicii.
   3. Utilizatorul se obligă să se asigure ca detaliile rezervării indicate în e-mailul de confirmare, precum și termenul limită pentru plata rezervării în vederea achiziționării biletului la prețul indicat în timpul căutării în Sistemul de Rezervare sunt corecte.
  7. Cumpărarea unui bilet de avion:
   1. Înaintea de a achiziționa un Bilet de Avion, Utilizatorul se obligă să citească și să accepte Termenii și Condițiile prezente, precum să citească și să accepte termenii și condițiile de rezervare și termenii și condițiile conexiunii de zbor alese de către Utilizator, care sunt disponibile în Sistemul de Rezervare. Prestatorul de Servicii percepe Utilizatorului o taxă de serviciu nerambursabilă pentru toate operațiunile conexe emiterii biletului în limita sumei stabilite în procesul de rezervare.
   2. Utilizatorul rezervă biletul de avion prin intermediul Sistemului de Rezervare sau al Call Center-ului, în baza disponibilității, prețului și a posibilității furnizării serviciului specificat în Sistemul de Rezervare sau luate la cunoștință în momentul rezervării prin intermediul Call Center-ului.
   3. După primirea solicitării rezervării, Prestatorul de Servicii își rezervă dreptul de a contacta Utilizatorul în vederea verificării datelor sale personale și pentru a confirma condițiile rezervării. În cazul imposibilități contactării Utilizatorului, Prestatorul de Servicii efectuează o rezervare în temeiul condițiilor în care Utilizatorul a plasat solicitarea. Prestatorul de Servicii confirma rezervarea numai în condițiile în care Utilizatorul achitată cel puțin contravaloarea prețului biletului plus sumele aferente taxelor pentru serviciile adiționale, specificate de către Utilizator în Sistemul de Rezervare, precum și suma aferentă taxei de serviciu.
   4. Serviciile adiționale specificate de către Utilizator și care ar trebui incluse ca parte a rezervării (de exemplu: o masă specială, puncte în programul de fidelitate, zbor cu un animal de companie, excedent de bagaj, bagaj de mână special, servicii pentru copil neînsoțit, îngrijire specială pentru pasager, asistență pentru persoanele cu dizabilități, pătuț pentru copil și altele) trebuie solicitate prin intermediul Call Center-ului sau la adresa de e-mail indicată de către eSky, pentru a verifica disponibilitatea acestora.
   5. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a refuza emiterea unui bilet dacă tariful selectat de către Utilizator nu își îndeplinește scopul în conformitate cu condițiile de vânzare ale unei oferte date sau dacă există alte limitări justificate în acordurile încheiate între operatorii de transport aerian, asupra cărora Prestatorul de Servicii nu are niciun control.
  8. Metodele de plată utilizate pentru achiziționarea biletelor de avion se supun condițiilor specificate la secțiunea §7 a acestor Termeni și Condiții.
  9. Biletul de avion al Utilizatorului este emis de către Prestatorul de Servicii în format electronic.
  10. Biletul de avion al Utilizatorului, emis de către Prestatorul de Servicii, este livrat la adresa de e-mail furnizată în formularul de date cu caracter personal în Sistemul de Rezervare sau în timpul procesului de achiziționare desfășurat prin intermediul Call Center-ului.
  11. Anularea rezervării datorată operatorului de transport aerian:
   1. eSky nu este răspunzător pentru modificarea rezervărilor Utilizatorilor și a anulării acestor rezervări datorate companiile aeriene.
   2. Utilizatorul adresează orice reclamație rezultată din anulări sau modificări, inclusiv întârzierile de zbor din cauze ce țin de operatorul de transport aerian, direct către acesta. Răspunderea operatorilor de transport aerian este recunoscută sub incidența prevederilor Convenției de la Varșovia și ale Convenției de la Montreal.
  12. Returnarea unui bilet de avion:
   1. Plătitorul are dreptul de a returna biletul de avion achiziționat prin intermediul www.eSky.md , dacă termenii și condițiile tarifare stabilite direct de către operatorul de transport aerian permit acest fapt. Returnarea biletului de avion poate rezulta în plata unei penalități adiționale, sumă stabilită independent de eSky și care este specificată de către operatorul de transport aerian.
   2. În cazul în care tariful biletului de avion include posibilitatea de returnare, Plătitorul poate contacta telefonic Centrul de contact pentru a returna biletul sau poate solicita o rambursare direct de la Transportator.
   3. În funcţie de metoda de plată utilizată, suma datorată Plătitorului de către Transportator pentru biletul de avion care face obiectul returnării este transferată direct ȋn contul bancar al Plătitorului sau ȋn contul bancar al cardului cu care s-a făcut plata ȋn termen de 7 zile de la data la care Furnizorul de servicii primeşte suma, ȋn moneda folosită la efectuarea plăţii. Se consideră data returnării ca fiind data la care banii sunt debitaţi ȋn contul bancar al Furnizorului de servicii.
  13. Schimbări/modificări ale rezervării și serviciilor adiționale
   1. Utilizatorul modifică singur rezervarea contactând direct Transportatorul prin intermediul Centrului de contact sau prin formularul de contact de pe site-ul www.eSky.md. Dacă data plecării este ȋn mai puțin de 48 de ore, modificarea rezervării este posibilă prin Centrul de contact sau contactând direct Transportatorul.
   2. Dacă până la data plecării au rămas mai puțin de 48 de ore, modificarea rezervării poate fi solicitată numai prin intermediul Call Center-ului
   3. Costul schimbării biletului de avion depinde de tarifele și posibilitatea de a efectua modificări, specificate de către operatorul de transport aerian. Prețul total al schimbării rezervării biletului de avion include:
    • o taxă standard pentru schimbare sau un serviciu adițional (care cuprinde o taxă pentru modificarea biletului în conformitate cu reglementările și lista de taxe ale unei anumite companii aeriene, precum și o taxă de serviciu nerambursabilă pentru modificarea comenzii sau solicitarea unui serviciu adițional),
    • diferența dintre prețurile tarifare (o diferență dintre prețul inițial al biletului și prețul acestuia la momentul modificării),
    • diferența dintre impozite și taxele de aeroport (o diferență potențială de costuri între valoarea inițială a impozitelor și taxelor și valoarea lor la momentul schimbării).
   4. Rezervarea în Sistemul de Rezervare este modificată de către Prestatorul de Servicii în condițiile specificate în Tabelul taxelor de tranzacție aferente serviciilor suplimentare de modificare a unui bilet deja achiziționat:

     

    Tabel taxe de tranzacție aferente serviciilor suplimentare de modificare a biletului achiziționat (în EUR):
    Modificare Taxă/persoană
    Modificarea biletului de avion (incluzând: schimbarea datei și a rutei de călătorie, numele pasagerului) 18
    Anularea sau returnarea biletului 18
    Adăugarea de bagaje suplimentare sau speciale 7,40
    Solicitarea de serviciu de asistență pentru un minor neînsoțit 7,40
    Rezervarea locului preferat în avion 7,40
    Solicitarea unui tip de masă special 7,40
    Transportul animalelor de companie 7,40
    Prioritate la îmbarcare 7,40
    Servicii adiționale oferite de către compania aeriană 7,40
    Check-in online /asistență pentru realizarea check-in-ului 7,40

     

   5. Utilizatorul poate plăti pentru modificările solicitate ale rezervării biletului de avion în conformitate cu secțiunea §7 a Termenilor și Condițiilor prezente. Plata prin intermediul cardul bancar se efectuează prin intermediul Call Center-ului. În cazul în care plata se efectuează prin transfer de fonduri dintr-un cont bancar, Utilizatorul primește un e-mail de confirmare a modificării, în care se specifică: detaliile rezervării (numărul rezervării, detaliile pasagerului, detaliile conexiunii și informații suplimentare cu privire la serviciile adiționale și tarifele biletului de avion), detaliile în vederea efectuării plății și a sumei percepute pentru modificare.
   6. Anumite tarife promoționale disponibile în Sistemul de Rezervare au condiții foarte specifice de rezervare și de emitere a biletelor de avion. Se aplică în special tarifelor care trebuie rezervate și achiziționate cu cel puțin trei, șapte sau paisprezece zile în avans. Neîndeplinirea acestei condiții poate rezulta în modificarea prețului biletului de avion. eSky își rezervă dreptul de a anula rezervarea Utilizatorului, efectuată exact cu trei, șapte sau paisprezece zile înainte de plecare, dacă Utilizatorul depășește limita de cumpărare definită de către operatorul de transport aerian în termenii și condițiile tarifare. O compania aeriană poate solicita mai devreme emiterea unui bilet. În acest caz, Utilizatorul primește informațiile necesare cu privind la termenul limită pentru plată la adresa de e-mail curentă.
  14. În timpul procesului de rezervare a biletului de avion, Utilizatorul poate fi informat că, selectând un anumit bilet de avion, va fi obligat să monitorizeze posibilele schimbări ale programului de zbor direct cu Transportatorul. Aceasta înseamnă că eSky nu va informa Utilizatorul cu privire la nicio modificare și, prin urmare, Utilizatorul va trebui să monitorizeze modificările în mod independent și să reacționeze în consecință. În cazul în care Transportatorul nu furnizează Utilizatorului informații relevante cu privire la rezervare, care ar face imposibilă furnizarea serviciului, acesta ar trebui să contacteze eSky imediat pentru a determina statusul și posibilitatea de a face modificări necesare rezervării.
 • § 9. SERVICIU MultiLine

  1. Dispoziții generale
   1. Zborul desemnat „MultiLine” disponibil pentru Utilizatorii din sistemul de rezervare, include cel puțin două conexiuni aeriene cu o modificare sau modificări ale unuia sau mai multor Operatori pentru care au fost emise bilete separate. În această situație, fiecare parte a rutei acoperite de un bilet separat este tratată ca un serviciu separat care nu are legătură cu altele servicii din organizarea întregii Călătorii și nu contează dacă sunt emise bilete separate pentru serviciile unuia sau mai multor transportatori („MultiLine”). Combinația de zboruri găsite folosind sistemul de rezervare ca parte a serviciului MultiLine va fi denumită „Călătorie”.
   2. Cumpărarea biletelor MultiLine este achiziționarea a mai mult de un bilet de avion care acoperă mai multe zboruri cu o modificare sau modificări pentru care Utilizatorul obține bilete de zbor separate de la unul sau mai mulți transportatori, ca parte a unui proces de tranzacție din Sistemul de rezervare. Suma biletelor achiziționate pentru o anumită Călătorie nu constituie un bilet de zbor total care acoperă zboruri individuale în cadrul Călătoriei.
   3. Datorită faptului că serviciul MultiLine este furnizat pe baza unor bilete de avion separate, unuia sau mai multor Operatori de transport ca parte a unei singure Călătorii, Utilizatorul este obligat să verifice regulile de verificare a bagajelor pe întreaga Călătorie, pe fiecare dintre secțiunile sale, precum are și obligația de a verifica, ce documente autorizează să efectueze serviciul, inclusiv o viză de intrare sau de tranzit, necesare în țara în care este furnizat serviciul MultiLine sau în care Utilizatorul efectuează un transfer.
   4. Achiziția de către Utilizator a biletelor separate pentru fiecare zbor MultiLine din cauza faptului că pot exista perioade scurte pentru transferuri între conexiunile aeriene individuale (în funcție de parametrii de căutare indicați de Utilizator și de disponibilitatea zborurilor în Sistemul de rezervare) poate fi supusă riscului de a nu putea utiliza un zbor sau zboruri în cadrul unei Călătorii ca urmare a anulării, întârzierii sau modificării orelor de zbor.
   5. Disponibilitatea MultiLine depinde de disponibilitatea biletelor pentru conexiunile aeriene ale Operatorilor individuali și de criteriile definite de utilizator în sistemul de rezervare.
 • § 10. PACHETE ZBOR+HOTEL

  1. Utilizatorii pot rezerva, ca parte a serviciilor disponibile prin Sistemul de Rezervare sau prin Call Center, cel puțin două tipuri diferite de servicii, inclusiv cel puțin achiziționarea unui bilet de avion și a unui serviciu hotelier, care constituie baza pentru încheierea unui acord între Utilizator și eSky ("Acord ") cu privire la pachete de călătorie.
  2. Acordul se materializează numai dacă serviciile reglementate de către această clauză sunt implementate și a căror acceptare are loc prin intermediul Sistemului de Rezervare sau al Centrului de Servicii pentru Clienți. Confirmarea încheierii Acordului, alături de componentele acestuia este trimisă printr-un document separat la adresa de e-mail furnizată în cadrul Sistemului de Rezervare sau către Centrul de Servicii pentru Clienți. Având în vedere cele menționate mai sus, operatorul de turism și Utilizatorul sunt de acord ca transmiterea informațiilor cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei clauze are loc în format electronic, iar suportul durabil este reprezentat de către un e-mail, care conține mesajul și documentele PDF trimise Utilizatorului, ca o confirmare a serviciului.
  3. Operatorul de turism al Utilizatorul, care face selecția de servicii individuale în temeiul termenilor specificați în prezenta secțiune a Termenilor și Condițiilor, este eSky.pl Spółka Akcyjna, cu sediul la Katowice (40-265), str. Murckowska, nr. 14A, înregistrat în Registrul Antreprenorial de pe lângă Tribunalul Districtual Katowice-Wschód din Katowice, Divizia Comercială a 8-a a Registrului Judiciar Național sub numărul KRS 0000383663, având codul de identificare fiscală 9481987199, REGON 670140736, cu un capital social de 1 019 525,60 PLN, plătit integral.
  4. Operatorul de turism este responsabil pentru prestarea de servicii care intră sub incidența prezentei secțiuni a Termenilor și Condițiilor și a Acordului, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie efectuate de către operatorul de turism sau de către alți Prestatori de Servicii. ESky, în conformitate cu legea aplicabilă, limitează răspunderea sa pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a serviciilor furnizate cu până la de trei ori prețul unui pachet de călătorie pentru fiecare Utilizator. Această limitare nu se aplică daunelor aduse persoanelor sau daunelor provocate intenționat, fie ca urmare a neglijenței.
  5. Operatorul de turism acordă imediat asistență corespunzătoare Utilizatorului care se află într-o situație dificilă, inclusiv la apariția unor circumstanțe care fac imposibilă asigurarea întoarcerii sale în țară, în conformitate cu Acordul, datorită unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, operatorul de turism suportă costurile de cazare necesare ale utilizatorului, dacă este posibil, dintr-o categorie echivalentă cu cea specificată în acord, pentru o perioadă de până la 3 nopți.
  6. Rezervarea serviciilor specificate în prezenta secțiune a Termenilor și Condițiilor se face în conformitate cu parametrii și criteriile indicate individual de către Utilizator, în temeiul cărora, prin Sistemul de Rezervare sau Call Center, se furnizează informațiile necesare cu privire la detaliile serviciilor și caracteristicile principalele ale serviciilor de călătorie, precum și drepturile și obligațiile Utilizatorului și ale operatorului de turism.
  7. Operatorul de turism informează că performanța efectivă a anumitor servicii, care fac obiectul Acordului, poate depinde de comunicarea realizată în limba oficială a țării de destinației a călătorie sau în limba engleză.
  8. Domeniul de aplicare și detalierea informațiilor privind prestarea de servicii prin intermediul Sistemului de Rezervare este prevăzut în Anexa nr. 1 a Termenilor și Condițiilor prezente.
  9. Domeniul de aplicare și detalierea informațiilor privind prestarea de servicii prin intermediul Call Center-ului este prevăzut în Anexa nr. 4 a Termenilor și Condițiilor prezente.
  10. Utilizatorul care a achiziționat servicii specificate în prezenta secțiune a Termenilor și Condițiilor este protejat de consecințele insolvenței operatorului de turism, în condițiile stabilite de Anexa nr. 1 și Anexa nr. 4 ale Termenilor și Condițiilor prezente.
  11. Prețul serviciilor menționate în prezenta secțiune a Termenilor și Condițiilor, indicat prin intermediul Sistemului de Rezervare sau al Call Center-ului include prețul pachetului de călătorie, inclusiv taxe și, dacă este necesar, orice alte taxe suplimentare și costuri sau – dacă în mod rezonabil nu este posibilă preconizarea ca aceste costuri să fie calculate înainte de încheierea Acordului – informații privind tipul de costuri suplimentare cu care utilizatorul poate fi taxat.
  12. Majorarea prețului este posibilă numai ca rezultat direct al modificării:
   1. Prețurilor de transport al pasagerilor rezultată din modificarea costului combustibilului sau al altor surse de energie;
   2. cuantumului taxelor serviciilor care fac obiectul Acordului de achiziționare a pachetului de servicii de călătorie, impuse de entități care nu participă direct la punerea în aplicare a pachetului turistic, inclusiv taxe turistice, taxe de aeroport, taxe pentru îmbarcare și debarcare în porturi și pe aeroporturi;
   3. ratelor de schimb valutar relevante pentru un anumit pachet de călătorie
  13. Prețul final stabilit prin Acord nu poate fi majorat cu 20 de zile înainte de data începerii executării serviciilor menționate în prezenta secțiune a Termenilor și Condițiilor.
  14. Utilizatorul poate renunța la Acordul privind pachetul de călătorie în orice moment înainte de începerea acestuia, conform căruia Utilizatorul îi poate reveni obligația de a plăti o taxă adecvată și rezonabilă pentru retragerea din Acord, către operatorul de turism. În cazul în care Acordul nu prevede taxe pentru retragerea din Acord, cuantumul taxei respective corespunde prețului pachetului de călătorie din care se reduc costurile sau venitul pentru utilizarea alternativă a serviciilor de călătorie. La cererea călătorului, operatorul de turism justifică cuantumul taxelor percepute pentru renunțarea la Acordul stabilit.
  15. Acordul de participare la pachetul de călătorie poate specifica o taxă pentru renunțarea la Acord, în cuantum ce se stabilește în funcție de momentul renunțării la Acord, înainte de începerea executării pachetului de călătorie, ținând cont de economiile de costuri preconizate și venitul preconizat din utilizarea alternativă a serviciilor de călătorie în cauză. Taxa este supusă unei deduceri din plata efectuată de către călător.
  16. Utilizatorul are dreptul să înceteze Acordul înainte de data începerii executării pachetului de călătorie, fără a suporta vreo taxă suplimentară în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la destinație sau în vecinătate imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului de călătorie sau a transportului de călători la destinație. Utilizatorul poate solicita rambursarea plăților efectuate pentru achiziționarea pachetul de călătorie, fără a avea dreptul la despăgubiri suplimentare în această privință.
  17. Operatorul de turism are dreptul de a aduce unilateral modificări minore la termenii și condițiile Acordului după ce informează în prealabil Utilizatorul. Alte modificări care pot fi efectuate înainte de utilizarea pachetului de călătorie, inclusiv schimbarea elementelor principale ale serviciilor turistice, imposibilitatea de a satisface cerințe speciale sau creșterea prețului cu mai mult de 8% din prețul total al pachetului de călătorie, sunt puse în aplicare după informarea imediată a Utilizatorului și prezentarea serviciilor de înlocuire disponibile și a normelor de punere în aplicare a acestora.
  18. Operatorul de turism rambursează taxele și plățile menționate mai sus, în termen de 14 zile de la data încetării acordului de participare la pachetul turistic.
  19. Utilizatorul, ca parte a Acordului pentru furnizarea serviciilor reglementate de prezenta secțiune a Termenilor și Condițiilor, poate să transfere fără consimțământul operatorului de turism, către o persoană care îndeplinește toate condițiile de participare la pachetul de călătorie, toate drepturile în ceea ce privește participarea la un astfel de pachet de călătorie, în cazul în care, în același timp, persoana își asumă toate obligațiile care decurg din prezentul Acord și numai ca urmare a informării operatorului de turism despre acest fapt într-un termen rezonabil și pe un suport durabil pentru informații. În cazul în care transferul drepturilor și prezumția de îndatorare implică costuri suplimentare pentru operatorul de turism, operatorul de turism este obligat să informeze călătorului la momentul solicitării plății, de exemplu, costurile de modificare a datelor Utilizatorului. Aceste costuri trebuie să fie rezonabile și nu trebuie să depășească costurile efective suportate de către operatorul de turism, ca urmare a transferului pachetului de călătorie. Notificările depuse cu cel puțin 7 zile înainte de începerea executării pachetului de călătorie se consideră, în orice caz, că au fost depuse într-un termen rezonabil.
  20. Utilizatorul este acoperit de asigurarea obligatorie împotriva prejudiciului personal (asigurare de accidente) și de asigurarea de cheltuieli medicale, ca parte a serviciilor reglementate de prezenta secțiune a Termenilor și Condițiilor, în cazul serviciilor desfășurate în străinătate. Informații detaliate despre această asigurare pot fi găsite la următoarele link-uri: Termeni și condiții generale de asigurare și Prezentare Produs. Utilizatorul are dreptul de a utiliza o asigurare suplimentară pentru serviciile furnizate de eSky, în domeniul de aplicare specificat prin intermediul Sistemului de Rezervare sau al Call Center-ului.
  21. Utilizatorul este informat de către operatorul de turism cu privire la toate cerințele speciale pe care Utilizatorul le-a indicat și asupra cărora ambele părți au convenit.
  22. Utilizatorul se obligă să informeze operatorul de turism cu privire la eventualele discrepanțe constatate în timpul punerii în aplicare a pachetului de călătorie, ca parte participantă la executarea serviciilor prevăzute în prezenta secțiune a Termenilor și Condițiilor.
  23. Reclamațiile Utilizatorilor pentru a fi luate în considerare, în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni a Termenilor și Condițiilor, necesită respectarea principiile stabilite la secțiunea 18 (Reclamații).
  24. În beneficiul Utilizatorului care utilizează www.eSky.md, aflat sub incidența domeniului de aplicare a serviciilor specificate în prezenta secţiune a Termenilor și Condițiilor, o contribuţie corespunzătoare şi determinată de legislaţia aplicabilă ȋn domeniu va fi plătită către Fondul de garantare a turismului şi Fondul de ajutorare a turismului.
  25. Doar în cazul, în care descrierea serviciului selectat de către Utilizator, ca parte a implementării pachetului de călătorie, precizează în mod clar informații despre facilitățile furnizate pentru persoanele cu dizabilități, acestea sunt disponibile, altfel aceste facilități nu sunt adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități.
 • § 11. SERVICII SUPLIMENTARE

  1. Ca parte a serviciilor disponibile prin intermediul Sistemului de Rezervare și al Call Center-ului, Utilizatorii pot rezerva servicii adiționale care sunt supuse unor comisioane evidențiate astfel în procesul de rezervare furnizat prin intermediul Sistemului de Rezervări și al Call Center-ului.
  2. Fiecare serviciu adițional plătit ales de către Utilizator, descris în această secțiune și disponibil în Sistemul de Rezervare este un element integrant al serviciului pentru care acestea au fost rezervate.
  3. Pachetul de servicii eSky (denumit în continuare "pachet de servicii")este o taxă de serviciu pentru cel puțin o modificare a biletului de avion, care cuprinde partea sa integrală, efectuată prin intermediul Call Center de către Utilizatori, furnizată în Sistemului de Rezervare. Prin achiziționarea serviciului pachetului de servicii, Utilizatorul este eliberat de taxa de serviciu percepută de eSky menționată în Tabelul de taxe de tranzacție aferente serviciilor suplimentare de modificare a biletului achiziționat. În cazul în care, conform Termenilor și Condițiilor tarifare, compania aeriană percepe o taxă pentru modificări/returnări/servicii speciale, Utilizatorul plătește prețul serviciului indicat de compania aeriană.
  4. Check-inul online este un serviciu suplimentar plătit care nu poate fi stornat. El îi permite Utilizatorului să verifice în sistemul electronic al companiilor aeriene individuale Biletul de Avion achiziționat, în cazul în care sistemul de tranzacții permite o astfel de posibilitate. În cadrul serviciului de check-in online, cartea de îmbarcare generată sau confirmarea efectuării check-in-ului online este trimisă la adresa de e-mail furnizată de Utilizator în timpul procesului de rezervare, în termenul care permite utilizarea corectă a serviciului de transport. Unele companii aeriene pot solicita ca Utilizatorul să furnizeze informații suplimentare care nu au fost completate în procesul de rezervare pentru efectuarea check-inului. Utilizatorul furnizează datele de contact curente, cum ar fi adresa de e-mail și numărul de telefon, pentru a permite contactul, în special imediat înainte de plecare. Necomunicarea datelor de contact, furnizarea datelor pentru check-in online cu mai puțin de 48 de ore înainte de ora de plecare programată, furnizarea de date neactualizate sau incomplete, lipsa răspunsului la apelurile telefonice de la eSky sau furnizarea de date incorecte necesare pentru check-in pot duce la imposibilitatea efectuării check-in-ului online, iar Utilizatorul poate suporta taxe suplimentare la aeroportul indicat de compania aeriană sau nu se poate ȋmbarca. Dacă există modificări ale rezervării efectuate de către Transportator sau la cererea Utilizatorului direct la Transportator după ce a achiziţionat serviciul de check-in online, Utilizatorul este obligat să informeze imediat eSky despre modificările făcute. În cazul în care nu se furnizează aceste informații, eSky nu va putea efectua eficient serviciul de check-in online. Având în vedere cele menţionate, eSky nu va fi răspunzătoare pentru ineficienţa serviciului de check-in online, inclusiv costurile și consecințele rezultate.
  5. În cazul întârzierii sau anulării zborului, după verificarea tuturor detaliilor de călătorie ale Utilizatorului, eSky îl va informa pe acesta către ce entitate să se adreseze în vederea obținerii de despăgubiri, de exemplu AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320, care acționează doar la cererea și cu acordul Utilizatorului. De asemenea, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului și al Consiliului European, eSky informează Utilizatorul despre drepturile sale, și anume: dreptul de a face reclamații și de a depune plângeri direct la compania aeriană care operează zborul, cu scopul de a obține o despăgubire completă (acolo unde este posibil), despăgubire pe care pasagerul este îndreptățit să o primească.
  6. AirHelp+ - un serviciu adițional plătit, disponibil oricărui Utilizator care efectuează o rezervare via Sistemul de Rezervări sau via Call Center, care dă dreptul la despăgubiri de până la EUR 600 în cazul în care zborul a fost întârziat, anulat sau suprarezervat, și despăgubiri de până la EUR 6,000 pentru costuri neplanificate, cauzate de un zbor întârziat (hoteluri, taxiuri, bilete de avion, mese), conform condițiilor indicate de furnizor, i.e. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320.
 • § 12. SERVICII DE CĂLĂTORIE ASOCIATE

  1. Utilizatorul care folosește portalul www.eSky.md, în situațiile specifice enumerate mai jos, achiziționează servicii de călătorie asociate, servicii înțelese ca o combinație de cel puțin două tipuri de servicii turistice achiziționate în scopul aceleiași călătorii sau vacanțe, reglementate prin două contracte separate cu Furnizorii. În același timp, crearea unor servicii de călătorie asociate apare atunci când un antreprenor turistic facilitează călătorilor achiziția unor astfel de servicii:
   1. în timpul unei singure vizite sau a unui contact unic cu punctul de vânzări, unde există opțiunea de a alege plata separată pentru fiecare serviciu turistic sau
   2. prin facilitarea achiziționării a cel puțin unui serviciu turistic adițional, într-o manieră personalizată, de la un alt antreprenor turistic, dacă contractul cu acest furnizor este încheiat nu mai târziu de 24 de ore de la confirmarea rezervării pentru primul serviciu turistic.
  2. Nu vor fi considerate servicii de călătorie asociate, în ciuda îndeplinirii condițiilor la care s-a făcut referire mai sus, combinațiile a nu mai mult de un tip de serviciu de călătorie (transport de pasageri, cazare de tip non-rezidențial, care nu este parte integrată a transportului de pasageri, închiriere de mașini sau a altor autovehicule) cu unul sau mai multe servicii de călătorie distincte furnizate călătorilor și care nu reprezintă parte integrantă a serviciului de: transport de pasageri, cazare de tip non-rezidențial care nu este parte integrată a transportului de pasageri, închiriere de mașini sau a altor autovehicule, dacă valoare acestor servicii reprezintă mai puțin de 25% din valoarea combinată a serviciilor de călătorie, iar acestea nu sunt prezentate ca fiind elemente esențiale ale acestei conexiuni, și nici nu constituie un element esențial al acestei conexiuni din alte motive. În plus, serviciile turistice asociate nu sunt servicii cu o durată mai mică de 24 de ore, cu excepția cazului în care acestea includ cazarea.
  3. Informații detaliate despre achiziționarea serviciilor de călătorie asociate și despre drepturile și obligațiile care decurg din achiziționarea acestor servicii pot fi găsite în Anexele nr. 2 și nr. 3 ale Termenilor și Condițiilor.
  4. În beneficiul Utilizatorului care folosește site-ul www.eSky.md, pentru acoperirea tipurilor de servicii specificate în această secțiune a Termenilor și Condițiilor, o contribuție adecvată este plătită, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • § 13. CONDIȚII GENERALE DE TRANSPORT IATA

  • Condiții Generale de Transport IATA
 • § 14. REFERINȚE LA REGULAMENTELE COMPANIILOR AERIENE

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, BRA, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Eurowings, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, GOL, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI fly , Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz AirLaudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

REZERVĂRI HOTELIERE

 • § 15. REZERVĂRI HOTELIERE

  1. ESky prin intermediul www.eSky.md și Call Center stabilește regulile de accesare a serviciilor hoteliere oferite de Furnizorii către utilizatorii care doresc să utilizeze serviciile hoteliere.
  2. ESky nu este o parte contractantă pentru furnizarea serviciilor hoteliere și a altor acorduri conexe încheiate prin intermediul Sistemului de Rezervare. Părțile unui astfel de contract sunt, de fiecare dată, Utilizatorul și Prestatorul de Servicii individual specificat în fiecare ofertă, și care prestează efectiv serviciile care fac obiectul respectivului contract.
  3. Contractele încheiate prin intermediul Sistemului de Rezervare sunt încheiate și executate în baza termenilor și condițiilor agreate individual cu fiecare Prestator de Servicii. Toate datele din oferta prezentată în Sistemul de Rezervare se bazează exclusiv pe informațiile comunicate direct de către Furnizori. Termenii și condițiile de rezervare a serviciilor hoteliere oferite de Furnizori se bazează pe termenii comunicați în comandă și care sunt în acord cu regulamentele proprii - https://developer.ean.com/terms/en/.
  4. eSky îi furnizează Utilizatorului:
   1. acces direct la facilitățile oferite de Furnizori, atât intern, cât și în străinătate,
   2. posibilitatea de a utiliza gratuit și specific serviciile personalizate de către Utilizator, care sunt disponibile pe www.eSky.md.
  5. Reguli de rezervare și plată a serviciilor hoteliere:
   1. Rezervarea unui serviciu hotelier prin intermediul Sistemului de Rezervare sau al Call Center-ului pentru care plata este efectuată de către Utilizator direct către Furnizorul care pune la dispoziție serviciul, în termenii ofertei respective, fără vreo plată directă către eSky,
   2. Rezervarea unui serviciu hotelier prin intermediul Sistemului de Rezervare sau al Call Center-ului pentru care plata este efectuată de către Utilizator direct către eSky, în termenii ofertei respective.
  6. Tipul rezervării:
   1. rezervarea negarantată, care nu a fost plătită de Utilizator,
   2. rezervarea garantată, care a fost plătită de Utilizator sau pentru care detaliile Utilizatorului au fost validate cu succes, în condițiile impuse de Termenii și Condițiile prezente.
  7. Opțiuni de interogare pentru rezervarea serviciilor hoteliere:
   1. Prin intermediul Sistemului de Rezervare disponibil pe www.eSky.md și pe alte site-uri care aparțin de entități care colaborează cu eSky.
   2. Prin contact telefonic la numărul comunicat de către Call Center.
  8. Confirmarea solicitări și a prețului:
   1. La adresa de e-mail furnizată, Utilizatorul primește o confirmare a cererii sale, care include numărul rezervării, informații despre serviciul hotelier ales, prețul total al serviciului și metoda de plată selectată.
   2. Prețul serviciului hotelier este afișat în moneda aleasă în formularul de comandă. Prețul serviciului include, în mod particular: costul pentru ședere, tariful net, TVA și alte taxe și comisioane, cu excepția cazului în care este comunicat diferit pe pagina Sistemului de Rezervare sau în e-mailul de confirmare a rezervării.
   3. În cazul în care rezervarea presupune ca Utilizatorul să facă o plată către eSky, prețul pentru serviciul indicat în confirmarea rezervării nu este garantat până ce plata nu este primită de către eSky, datorită condițiilor de confirmare impuse de Furnizori.
   4. Înaintea de efectuarea plății, Utilizatorul se va asigura că toate detaliile din confirmarea primită sunt corecte.
  9. Rezervarea unui serviciu hotelier
   1. Utilizatorul poate achiziționa un serviciu hotelier oferit, în condițiile în care toate detaliile personale introduse în Sistemul de Rezervare sunt reale. Înainte de a plasa o comandă, Utilizatorul se obligă să citească și să accepte Termenii și Condițiile prezente, precum și pe cei ai Furnizorului de servicii hoteliere în ceea ce privește utilizarea serviciului hotelier ales de către Utilizator.
   2. Ulterior primirii cererii de rezervare, eSky poate contacta Utilizatorul în scopul verificării datelor și confirmării ofertei. În cazul în care contactul cu Utilizatorul nu este posibil, eSky nu este răspunzător să se asigure că prestatorul de servicii acceptă rezervarea conform datelor introduse, cu excepția cazului în care este o rezervare garantată, conform secțiunii 15, punctul 6 al Termenilor și Condițiilor prezente.
   3. Fiecare rezervare/cerere este înaintată de către eSky respectivului Furnizor, în numele Utilizatorului sub forma unei comenzi.
   4. Furnizorul de servicii și Prestatorul au dreptul de a anula rezervarea în cazul în care la data începerii sejurului, titularul rezervării nu se prezintă la hotel în intervalul de check-in. Intervalul de check-in și condițiile de anulare sunt stabilite prin condițiile de rezervare specifice hotelului care oferă serviciul.
  10. Rezervarea unui serviciu hotelier constituie obiectul politicilor de anulare disponibile pe site-ul respectivului Furnizor.
  11. În anumite situații, eSky își rezervă dreptul de a anula rezervările negarantate dacă este imposibilă contactarea telefonică a Utilizatorului la numărul de telefon indicat de acesta. Utilizatorul poate opta pentru efectuarea unei rezervări garantate, furnizând numărul cardului de credit. Clientului îi pot fi solicitate o copie a cardului bancar și a cărții de identitate, împreună cu un formular UCCCF completat pentru autorizarea tranzacției respective.
  12. Potențialele reclamații sau cereri de despăgubire pentru daune suferite se adresează către Furnizori. Esky își asumă responsabilitatea numai pentru prestarea necorespunzătoare a serviciilor de intermediere.
  13. Rolul eSky și al companiilor cu care aceasta colaborează, prin furnizarea de baze de date privind servicii hoteliere ale Furnizorilor, este de a oferi Utilizatorului accesul la ofertele directe ale Furnizorilor.
  14. Clasificare hotelurilor în practica internațională pe baza sistemului de acordare a stelelor constituie o informație fără caracter obligatoriu cu privire la standardele întrunite de un anumit hotel. Informațiile despre hotelurile disponibile în Sistemul de Rezervare eSky se bazează pe o recenzie proprie și subiectivă a respectivului hotel.

ASIGURARE

 • § 16. ASIGURARE

  1. În funcție de serviciul ales de Utilizator la efectuarea unei rezervări prin intermediul Sistemului de rezervare sau al Centrului de contact, Asigurătorul pentru poliţa de asigurare indicată și selectată de Utilizator este:
   • în cazul asigurării Costurilor de Anulare a Călătoriei ALL RISK, a Asigurării de Călătorie pentru călătorii în străinătate, a Asigurării de Călătorie pentru călătorii în străinătate PLUS, a Asigurării de Călătorie pentru călătorii interne - Asigurătorul este Inter Partner Assistance S.A din Polonia cu sediul central în Varșovia, str. Giełdowa 1; 01-211 Varșovia, înregistrată în Registrul Antreprenorilor deținut de Tribunalul Districtual pentru Capitala Varșovia din Varșovia, Departamentul comercial XII al Registrului Instanţei Naționale cu numărul KRS: 0000320749, cu număr de identificare fiscală NIP: 108-00-06 -955, cu un capital social de 31 702 613,00 EUR, o sucursală a companiei străine de asigurări Inter Partner Assistance SA cu sediul social ȋn Bruxelles, email: claims@axa-assistance.pl (denumită în continuare „AXA Assistance”)
   • În cazul asigurării Travel Protect pentru călătorii în străinătate, a asigurării Travel Protect pentru călătorii interne, Travel Protect pentru renunțarea la călătorie în caz de urgență, Travel Protect pentru bagajele de călătorie - Asigurătorul este Colonnade Insurance SA înregistrat în Luxemburg cu numărul: B 61605, sediul central: rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, operat în Polonia de filiala Colonnade Insurance Société Anonyme din Polonia, înregistrată la Tribunalul Districtual pentru Capitala Varșovia, Departamentul Comercial XII al Registrului Instanţei Naționale, cu numărul 0000678377, NIP 1070038451, cu sediul social ȋn str. Prosta nr. 67, 00-838, Varșovia, cu un capital social vărsat în valoare de 9.500.000 EUR, e-mail: info@colonnade.pl (denumit în continuare "Colonnade")
  2. Agentul de asigurări pentru Colonnade şi AXA Assistance este We Care Insurance Sp. z o. o. cu sediul central în Katowice, str. Murckowska 14A, (40-265), înregistrat în Registrul Antreprenorilor deținut de Tribunalul Districtual Katowice-Wschód ȋn Katowice, Departamentul Comercial VIII al Registrului Instanţei Naționale, cu numărul KRS 0000751962, NIP: 954-279-73-53, REGON: 381493361, suma de capital social 5.000 PLN (vărsat), care este operatorul datelor cu caracter personal ale clienților în condițiile stabilite aici.
  3. Agentul își desfășoară activitatea în baza ȋmputernicirii de a desfășura activități specifice Agentului acordată de către Asigurător, conținutul acestor activități pentru Colonnade fiind disponibil aici, în timp ce pentru AXA Assistance este disponibil aici.
  4. eSky, în calitate de Asigurat, desfășoară toate activitățile prezente și legale privind încheierea sau executarea contractelor de asigurare colectivă specificate în prezentul Regulament, inclusiv
   • Ca parte a asigurării colective Colonnade și AXA Assistance, informează Utilizatorii despre încheierea unui acord de asigurare colectivă, despre condițiile de aderare și renunţare, despre obiectul și sfera asigurării colective și obligațiile Utilizatorului asigurat, furnizează documentele necesare ȋnainte de aderarea la asigurarea colectivă, inclusiv documente referitoare la principiile prelucrării actelor conţinând date cu caracter personal și a documentelor care confirmă autorizaţia de a opera sub poliţe de asigurare individuale, precum și confirmările pentru aderarea la asigurarea colectivă, oferă instrucțiuni despre procedura în cazurile acoperite de contractul de asigurare colectivă.
  5. Asiguratul va oferi Utilizatorilor toate informațiile necesare cu privire la sfera serviciilor de asigurare prin intermediul Sistemului de rezervare sau prin intermediul Centrului de contact. Asiguratul este obligat să furnizeze Utilizatorului condițiile contractului de asigurare colectivă înainte de a accepta să finanțeze costurile primei de asigurare.
  6. Contractul de asigurare colectivă este încheiat, în funcție de poliţa de asigurare aleasă de Utilizator:
   • în cazul asigurării Costurilor de Anulare a Călătoriei ALL RISK, a Asigurării de Călătorie pentru călătorii în străinătate, a Asigurării de Călătorie pentru călătorii în străinătate PLUS, a Asigurării de Călătorie pentru călătorii interne de către Asigurător între AXA Assistance și eSky în numele Utilizatorilor care aderă la asigurarea colectivă. Acoperirea asigurării este oferită în conformitate cu Condițiile Speciale ale Asigurării ALL RISK de anulare a călătoriei, Condițiile Speciale ale Asigurării de călătorie pentru călătorii în străinătate, Condițiile Speciale ale Asigurării de călătorie pentru călătorii în străinătate PLUS, Condițiile Speciale ale Asigurării de călătorie pentru călătorii interne, precum și în conformitate cu principiile stabilite prin intermediul Sistemului de rezervare sau prin apel.
   • În cazul asigurării Travel Protect pentru călătorii în străinătate, a asigurării Travel Protect pentru călătorii interne, Travel Protect pentru renunțarea la călătorie în caz de urgență, Travel Protect pentru bagajele de călătorie - Colonnade și eSky ȋn cazul Utilizatorilor care aderă la asigurarea colectivă, acoperirea asigurării este făcută în conformitate cu Termenii și condițiile generale ale asigurării colective de protecţie a călătoriilor externe, cu Termenii și condițiile generale ale asigurării colective de protecţie a călătoriilor interne, cu Termenii și condițiile generale ale asigurării colective de protecţie ȋn cazul renunţării la călătorie ȋn situaţii de urgenţă, cu Termenii și condițiile generale ale asigurării colective a bagajelor ȋn domeniul specificat ȋn acest Regulament, precum şi ȋn concordanţă cu principiile stabilite ȋn cadrul Sistemului de Rezervare sau prin Centrul de contact.
  7. Toate documentele referitoare la poliţele de asigurare individuală, inclusiv domeniul de aplicare al acestora, sunt disponibile în Sistemul de rezervare sau prin intermediul Centrului de contact.
  8. În funcție de poliţa de asigurare aleasă, documentul care confirmă aderarea la contractul de asigurare este Certificatul de asigurare trimis Utilizatorului în format electronic după finalizarea procedurii de rezervare în Sistemul de rezervare sau prin intermediul Centrului de Contact.
  9. Certificatul de asigurare, Condițiile generale ale asigurării colective, Termenii și condițiile speciale ale AXA Assistance, precum și oricare alte documente puse la dispoziția dumneavoastră în Sistemul de rezervare sau de către Centrul de contact privind implementarea serviciilor achiziționate prin intermediul Asiguratului vor fi trimise pe adresa de e-mail specificată de dumneavoastră.
  10. Aderarea Utilizatorului la asigurarea colectivă este voluntară și implică acordul de a finanța costul primei de asigurare. Utilizatorul solicită evaluarea costurilor de mai sus, selectând una dintre opțiunile propuse ȋn Sistemul de rezervare sau prin intermediul Centrului de contact, introducând toate datele necesare în chestionarul personal.
  11. Utilizatorul finanțează costul primei de asigurare după ce a introdus date personale reale în Sistemul de rezervare. Înainte de a încheia un contract de asigurare colectivă, este responsabilitatea Utilizatorului să citească și să accepte aceste Reglementări și, în funcție de poliţa de asigurare aleasă, Termenii și condițiile generale ale Colonnade Group Insurance sau Termenii și condițiile speciale ale AXA Assistance, precum și toate celelalte documente puse la dispoziția Utilizatorului în Sistemul de rezervare sau prin intermediul Centrului de contact.
  12. Utilizatorul primește la adresa de e-mail oferită o confirmare care conține, printre altele: numărul de rezervare, informații despre prețul total al asigurării și modalitatea de plată. Costurile suportate de persoana asigurată sunt exprimate în moneda specificată în Sistemul de rezervare sau prin intermediul Centrului de contact.
  13. Plățile privind poliţa de asigurare se efectuează în condițiile prevăzute la punctul VII din Reglementări și în conformitate cu Termenii și condițiile generale ale Colonnade Group Insurance și Termenii și condițiile speciale ale AXA Assistance.
  14. În cazul aderării la asigurarea colectivă prin intermediul Internetului, consumatorul are dreptul să utilizeze metoda de soluționare a litigiilor nejudiciare și să-și ȋnainteze plângerea pe platforma online EU ODR, disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • § 17. ALTE SERVICII OFERITE DE CĂTRE ENTITĂȚI CĂRORA ESKY LE FURNIZEAZĂ SERVICII DE ÎNCHIRIERE DE SPAȚIU PUBLICITAR

  1. Închirieri de mașini:
   ESky oferă servicii privind închirierea de spațiu publicitar către rentalcars.com, care este un brand, aparținând de TravelJigsaw Limited group, o companie înregistrată în Anglia și Țara Galilor (sub număr de referință 05179829) cu sediul în 100 New Bridge Street, Londra, EC4V 6JA, și care acționează ca intermediar în procesul de rezervare și prestare de servicii în conformitate cu termenii specificați în termenii și condițiile aferente serviciilor proprii www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. Condițiile speciale privind anumite vehicule sunt menționate pentru vehiculele în cauză și sunt definite de furnizorii care oferă aceste servicii. ESky poate informa despre posibilitatea achiziționării serviciilor adiționale în timpul procesării telefonice a rezervării.
  2. Servicii de transfer și parcări:
   eSky oferă servicii de închiriere de spații publicitare în beneficiul Mozio, Inc., o corporație din Delaware cu sediul ȋn 9450 SW Gemini Dr., Beaverton, OR, 97008, Statele Unite ale Americii, care oferă servicii în condițiile specificate în regulamentele serviciilor acestei entități, disponibile la https://www.mozio.com/en-us/terms-of-service. Condițiile speciale privind transferurile sunt definite de entitățile care furnizează ȋn mod direct aceste servicii şi ale căror termeni sunt puşi la dispoziţie de Mozio, Inc. eSky poate oferi informaţii despre posibilitatea de a se achiziționa servicii suplimentare în timpul gestionării rezervărilor prin telefon.
  3. Tururi și Atracții:
   eSky oferă servicii de închiriere spații publicitare în beneficiul GetYourGuide Deutschland GmbH cu sediul ȋn str. Sonnenburger 71-75, 10437, Berlin, Germania, care la rându-i oferă servicii conform termenilor specificaţi în reglementările serviciilor acestei entități, disponibili la https://www.getyourguide.com/terms_of_business. eSky poate informa despre posibilitatea de a achiziționa servicii suplimentare în sensul rezervării de atracții turistice în cooperare cu GetYourGuide în timpul apelurilor telefonice de rezervare sau pentru alte servicii.

RECLAMAȚII

 • § 18 RECLAMAȚII

  1. Într-o reclamație se poate invoca lipsa executării sau o executare necorespunzătoare a serviciului care este acoperit de către eSky. O reclamație se poate înainta, de asemenea, din motive care țin de neexecutarea sau executarea incorectă a serviciului de către eSky sau serviciile prestate prin eSky de către terți. Responsabilitatea pentru servicii va fi stabilită de terți de fiecare dată, indiferent de eSky.
  2. Reclamațiile cu privire la rezervări, bilete achiziționate și alte servicii turistice pot fi raportate direct prin formularul de reclamații disponibil aici, în formă scrisă la biroul eSky, ul. Murckowska 14a, 40-265 Katowice, Poland. Clientul va fi informat cu privire la primirea și rezultatul reclamației în curs de 30 de zile de la primirea acesteia sau în ziua indicată de operatorul de turism sau alt furnizor de servicii.
  3. Decizia emisă de eSky și dată utilizatorului va pune capăt procesului de reclamație realizat de eSky. Dacă rezultatul reclamației nu este satisfăcător, atunci utilizatorul are dreptul să resolve problema în instanță sau în afara instanței și să depună reclamația prin intermediul platformei online EU ODR, disponibilă aici: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Pentru a oferi utilizatorului un răspuns substanțial și adecvat, reclamațiile vor fi luate în considerare în termenele legale și trimise la adresa indicată a utilizatorului în română sau în engleză, și în funcție de disponibilitatea consultanților eSky, în limba în care reclamația a fost depusă.
  5. eSky indică faptul că, dacă reclamația se referă la servicii furnizate de alte entități, utilizatorul va fi informat în legătură cu acest lucru și va primi informații despre posibilitatea de a depune o reclamație către această entitate. De asemenea, utilizatorul va implementa o astfel de reclamație pe baza autorizației și a consimțământului utilizatorului în cazul în care conținutul reclamației depuse la eSky descrie informațiile care permit ca reclamațiile să fie depuse la furnizorul serviciilor. În cazul în care nu există contact cu utilizatorul, eSky poate lua măsuri independente în interesul utilizatorului.

DISPOZIȚII FINALE

 • § 19. DISPOZIȚII FINALE

  1. ESky își rezervă dreptul de a face modificări unilaterale al conținutului Termenilor și Condițiilor prezente, în conformitate cu faptul că un Client își asumă răspunderea contractuală privind Termenii și Condițiile acceptate în timpul procesului de rezervare și că aceștia au acces la versiunile arhivate ale Termenilor și Condițiilor. Fiecare Client are obligativitatea de a citi Termenii și Condițiile, precum și alte documente suplimentare care detaliază serviciile înainte de rezervare și este în orice moment responsabil și obligat să respecte prevederile Termenilor și Condițiilor și al documentelor furnizate care detaliază serviciile la momentul rezervării și achiziționării Biletelor de Avion și a altor servicii disponibile prin utilizarea site-ului www.eSky.md.
  2. În cazul situațiilor care nu sunt reglementate de Termenii și Condițiile prezente, se aplică dispozițiile legislației în vigoare.
  3. Trebuie reținut că serviciile disponibile prin Sistemul de Rezervare constau în efectuarea unor acțiuni de fapt legate de comanda serviciilor puse la dispoziție de Prestatori de Servicii către Utilizator. Prin urmare, condițiile de rezervarea ale acestora sunt obligatorii pentru Utilizator la momentul în care acesta le acceptată de la un anumit Furnizor – returnarea sau retragerea este posibilă numai în cazul în care Furnizorul pune la dispoziție o astfel de opțiune. Pentru soluționarea litigiilor clienților, există posibilitatea de a folosi platforma Europeană ODR ( soluționarea online a litigiilor), disponibilă la adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. ESky nu este răspunzător pentru daunele cauzate de către Utilizator sau suportate de către acesta ca urmare a faptului neexecutării călătoriei datorită unei greve a angajaților companiei aeriene sau a angajaților aeroportului, a angajaților căilor feroviare, precum și pentru daunelor cauzate de o grevă a personalului hotelului sau de situații de forță majoră, rezultând imposibilitatea executării serviciilor cuprinse în Termenii și Condițiile prezente, întrucât eSky este o entitate care asigură accesul la Sistemul de Rezervare, și nu un Prestator de Servicii și nici un are rolul unui consilier care să sugereze alegerea unor oferte anumite oferite de către terțe părți.
  5. Pentru a evita utilizarea neautorizată a cardului de plată, eSky își rezervă dreptul de a efectua o verificare suplimentară a exactității detaliilor titularului cardului de plată sau de a confirma că titularul cardului de plată utilizat în Sistemul de Rezervare și-a dat acceptul asupra plății pentru rezervare.
  6. Legea aplicabilă tranzacţiilor efectuate prin intermediul eSky este legislaţia poloneză.
  7. Alegerea legislației poloneze nu privează consumatorul de protecția oferită acestuia prin dispoziții care nu pot fi excluse prin contract în temeiul legii aplicabile reședinței obișnuite a consumatorului (adică țara domeniului pe care a fost efectuată tranzacția).

POLITICA PRIVIND RETRAGEREA DIN CONTRACT

 • § 20. POLITICA PRIVIND RETRAGEREA DIN CONTRACT

  1. În conformitate cu prevederile Termenilor și Condițiilor prezente, eSky atestă posibilitatea retragerii din contract a Utilizatorul care folosește serviciile eSky prin intermediul Sistemului de Rezervare sau al Call Center-ului, în temeiul art. nr. 27 al Actul Drepturile Consumatorului din 30 May 2004, denumit în continuare „Actul”.
  2. În temeiul art. nr. 38 (1) al Actului, Utilizatorul nu are dreptul de a se retrage dintr-un contract de servicii de la distanță, în cazul în care societatea a prestat complet un anumit serviciu cu consimțământul expres al consumatorului, care a fost informat înainte de începerea furnizării serviciului despre faptul că după prestarea acestuia, dreptul de retragere din contract al acestora se pierde.
  3. Având în vedere cele de mai sus, înaintea de începerea prestării serviciilor specificate în Termenii și Condițiile prezente, eSky declară că Utilizatorul care a încheiat un contract de servicii la distanță pentru furnizarea acestor servicii nu are dreptul să renunțe la contract fără o cauză și fără a suporta costuri în termen de 14 zile de la încheierea contractului, datorită furnizării complete a serviciilor din partea eSky.pl S.A., sub forma de terță parte a serviciului de rezervare (la cererea explicită a Utilizatorului). În astfel de cazuri, taxa de serviciu este nerambursabilă. Dacă entitățile care prestează servicii permit rambursarea parțială sau totală a valorii serviciilor proprii în cazul retragerii din contract, consumatorul este notificat în mod explicit cu privire la acest fapt.

NEWSLETTER

 • § 21. SERVICIUL DE NEWSLETTER

  1. Fiecare Utilizator se poate abona la serviciul de newsletter dându-și acordul pentru a primi mesaje comerciale, așa cum este definit de art. 10 sec. 2 al Legii din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice prin canalele de comunicare, puse la dispoziție de eSky, adică pentru a permite trimiterea de informații comerciale și de marketing la adresa de email furnizată de Utilizator, precum și de informații despre noile oferte și promoții oferite de către Prestatorii de servicii.
  2. Acordul este dat prin furnizarea adresei dumneavoastră de email în câmpul corespunzător pe www.eSky.md atunci când faceți o rezervare în timpul procesului de tranzacție sau când înregistrați un cont în Contul dumneavoastră, bifând căsuţa corespunzătoare pentru a primi informații comerciale și de marketing.
  3. Elementele grafice și conținutul newsletter-ului sunt supuse drepturilor de autor sau altor drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv drepturi de proprietate industrială, deținute de Furnizorul de servicii sau de terți și sunt protejate prin lege. Orice reproducere, modificare și utilizare într-o manieră neconformă cu scopul propus sau fără acordul Furnizorului de servicii poate constitui o încălcare a legii.
  4. Serviciul de abonare la newsletter este un serviciu gratuit disponibil oricărui Utilizator care a fost de acord să obțină o astfel de abonare.
  5. Utilizatorul își poate retrage acordul de a primi newsletter-ul prin transmiterea unei cereri către eSky prin intermediul formularului de contact disponibil pe www.eSky.md sau prin anularea abonării făcând clic pe linkul corespunzător din emailul de newsletter pe care l-a primit.
  6. Odată ce a avut loc dezabonarea de la newsletter, Furnizorul de servicii încetează să trimită conținut de marketing la adresa de email a Utilizatorului. Utilizatorul se poate abona la serviciu în orice moment.

ANEXE

 • Anexa nr. 1

  FORMULAR DE INFORMARE STANDARD PENTRU ACORDURILE PRIVIND PACHETELE DE CĂLĂTORII, ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZAREA HIPERLINKURILOR ESTE POSIBILĂ

  • O combinația de servicii oferite constituie un pachet de călătorie în sensul Directivei (UE) 2015/2302. Prin urmare, aveți drepturile specificate de legile UE aplicabile pachetelor de călătorie pentru vacanțe. ESky va fi pe deplin responsabil pentru executarea corespunzătoare a întregului pachet de călătorie. În plus, în conformitate cu legea, eSky deține protecție pentru a asigura returnarea plăților și, dacă transportul face parte din pachetul de călătorie, întoarcerea în țară în cazul în care eSky intră în insolvență.
  • Mai multe informații privind cele mai importante drepturi se verifică în conformitate cu Directiva (UE) 2015/2302
  • Cele mai importante drepturi prevăzute de Directiva (UE) 2015/2302:
   • Înainte de încheierea unui acord de participare la un pachet de călătorie, călătorii primesc toate informațiile necesare despre pachetul de călătorie.
   • Întotdeauna cel puțin un antreprenor este responsabil pentru execuția corespunzătoare a tuturor serviciilor de turism contractuale.
   • Călătorii primesc un număr de telefon de urgență sau un punct de contact pentru a contacta operatorul de turism sau agentul de voiaj.
   • Călătorii pot transfera vacanța altei persoane într-un interval de timp rezonabil, sub rezerva oricăror costuri suplimentare.
   • Prețul pachetului de călătorie poate fi majorat numai dacă anumite costuri (de exemplu, costurile combustibilului) au crescut, iar acest lucru este prevăzut în mod expres în acord; sub nicio circumstanță, majorarea nu poate avea loc mai târziu de 20 de zile înainte de începerea pachetului de călătorie. În cazul în care majorarea prețului depășește 8% din prețul pachetului de călătorie, călătorul are dreptul de a rezilia Acordul. În cazul în care operatorul de turism își rezervă dreptul de a crește prețul, călătorul are dreptul de a reduce prețul în cazul în care costurile corespunzătoare au fost reduse.
   • Călătorii au dreptul de a rezilia contractul fără nicio taxă de anulare și de a primi rambursarea integrală a tuturor plăților dacă unul dintre elementele esențiale ale vacanței, altele decât prețul, se modifică în mod semnificativ. În cazul în care operatorul de turism anulează plata înainte de plecare, călătorii au dreptul la rambursare și, dacă este cazul, la despăgubiri.
   • În circumstanțe excepționale - de exemplu, dacă există probleme serioase de securitate la destinația finală care pot afecta executarea pachetul de călătorie - călătorii pot, înainte de începerea executării pachetului de călătorie, să rezilieze acordul fără a suporta nicio taxa de anulare.
   • În plus, călătorii au dreptul de a rezilia acordul în orice moment înainte de începerea executării pachetului de călătorie, achitând o taxă adecvată și justificabilă.
   • Dacă, după începerea executării pachetului de călătorie, elementele semnificative ale pachetului de călătorie nu pot fi furnizate în conformitate cu acordul, călătorului i se vor oferi servicii alternative adecvate, fără costuri suplimentare. În cazul în care serviciile nu sunt furnizate în conformitate cu acordul, care afectează în mod semnificativ performanța executării pachetului de călătorie și operatorul de turism nu reușește să remedieze problema, călătorii au dreptul de a rezilia acordul, fără a plăti o taxă de reziliere.
   • Călătorii au, de asemenea, dreptul la o reducere a prețului sau la compensarea daunelor în caz de neexecutare sau de executare necorespunzătoare a pachetului de călătorie.
   • Operatorul turistic are obligația de a oferi asistență călătorului în eventualitatea unor dificultăți.
   • În cazul în care operatorul de turism intră în insolvență, plățile se rambursează. În situația în care operatorul de turism devine insolvabil după începerea executării pachetului de călătorie, iar pachetul de călătorie include transportul, se asigură întoarcerea călătorului înapoi în țară.
  • eSky a preluat protecția în caz de insolvență prin Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Călătorii pot contacta această entitate sau dacă este cazul autoritatea competentă, și anume Marshal Office of the Silesian Voivodeship, 40-037 Katowice, str. Ligonia, nr. 46, adresa de e-mail: kancelaria@slaskie.pl, număr de telefon: (+ 48 32) 2078-888 (între 7:30 a.m.- 3:30 p.m.), în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenței eSky.
  • Directiva (UE) 2015/2302, astfel a fost transpusă în dreptul intern prin Actul pentru pachetele de călătorii și aranjamentele de călătorie conexe din 24 Noiembrie 2017.
 • Anexa nr. 2

  FORMULAR DE INFORMARE STANDARD ÎN CAZUL ÎN CARE COMERCIANTUL FACILITEAZĂ UN ARANJAMENT DE CĂLĂTORIE ASOCIAT ONLINE ÎN SENSUL ARTICOLULUI 6 PARAGRAFUL 1 PUNCTUL 1 AL ACTULUI ESTE UN COMERCIANT, ALTUL DEC T UN TRANSPORTATOR AERIAN CARE VINDE UN BILET DUS-ÎNTORS

  • Dacă, după alegerea și efectuarea plății pentru un serviciu de călătorie, rezervați servicii de călătorie suplimentare pentru călătoria sau vacanța dvs. prin intermediul eSky NU veți beneficia de drepturile aplicabile pachetelor în temeiul Directivei (UE) 2015/2302.
  • Prin urmare, eSky, nu este responsabilă pentru executarea corespunzătoare a acestor servicii de călătorie suplimentare. În cazul unor probleme, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii relevant. Cu toate acestea, dacă rezervați orice servicii de călătorie suplimentare în cadrul aceleiași vizite pe site-ul de rezervare al eSky, serviciile de călătorie vor deveni parte a unui serviciu de călătorie asociat. În acest caz, în conformitate cu legislația UE, eSky deține protecție pentru a rambursa plățile dvs. către eSky pentru servicii neprestate din cauza insolvenței eSky. Vă rugăm să rețineți că acest fapt nu oferă o rambursare în cazul insolvenței furnizorului de servicii relevant.
  • eSky a preluat protecția în caz de insolvență prin Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Călătorii pot contacta această entitate sau dacă este cazul autoritatea competentă, și anume Marshal Office of the Silesian Voivodeship, 40-037 Katowice, str. Ligonia, nr. 46, adresa de e-mail: kancelaria@slaskie.pl, număr de telefon: (+ 48 32) 2078-888 (între 7:30 a.m.- 3:30 p.m.), în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenței eSky.
  • Directiva (UE) 2015/2302, astfel a fost transpusă în dreptul intern prin Actul pentru pachetele de călătorii și aranjamentele de călătorie conexe din 24 Noiembrie 2017.
 • Anexa nr. 3

  FORMULAR DE INFORMARE STANDARD ÎN CAZUL ÎN CARE COMERCIANTUL FACILITEAZĂ UN ARANJAMENT DE CĂLĂTORIE ASOCIAT ONLINE ÎN SENSUL ARTICOLULUI 6 PARAGRAFUL 1 PUNCTUL 2 AL ACTULUI ESTE UN COMERCIANT, ALTUL DEC T UN TRANSPORTATOR AERIAN CARE VINDE UN BILET DUS-ÎNTORS

  • Dacă rezervați servicii de călătorie suplimentare pentru călătoria sau vacanța dvs. prin intermediul acestui link/acestor link-uri, NU veți beneficia de drepturi aplicabile pachetelor în conformitate cu Directiva (UE) 2015/2302.
  • Prin urmare, eSky nu este răspunzător pentru executarea corespunzătoare a serviciilor de călătorie suplimentare. În caz de probleme, vă rugăm să contactați furnizorul de servicii relevant. Cu toate acestea, dacă rezervați orice servicii de călătorie suplimentare prin intermediul acestui link/acestor linkuri nu mai târziu de 24 de ore de la primirea confirmării de către eSky, aceste servicii vor deveni parte a unui aranjament de călătorie asociat. În acest caz, eSky are, în conformitate cu legislația UE în vigoare, protecția pentru a rambursa plățile către eSky pentru serviciile care nu sunt executate din cauza insolvenței eSky. Vă rugăm să rețineți că acest lucru nu oferă rambursarea în cazul insolvenței furnizorului de servicii relevant.
  • eSky a preluat protecția în caz de insolvență prin Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Călătorii pot contacta această entitate sau dacă este cazul autoritatea competentă, și anume Marshal Office of the Silesian Voivodeship, 40-037 Katowice, str. Ligonia, nr. 46, adresa de e-mail: kancelaria@slaskie.pl, număr de telefon: (+ 48 32) 2078-888 (între 7:30 a.m.- 3:30 p.m.), în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenței eSky.
  • Notă: această protecție de insolvență nu acoperă contractele cu alte părți decât eSky, care pot fi efectuate în pofida insolvenței eSky.
  • Directiva (UE) 2015/2302, astfel a fost transpusă în dreptul intern prin Actul pentru pachetele de călătorii și aranjamentele de călătorie conexe din 24 Noiembrie 2017.
 • Anexa nr. 4

  FORMULAR DE INFORMARE STANDARD PENTRU PACHETELE DE CĂLĂTORIE, UNDE UTILIZAREA HIPERLINKURILOR NU ESTE POSIBILĂ

  • O combinația de servicii oferite constituie un pachet de călătorie în sensul Directivei (UE) 2015/2302. Prin urmare, aveți drepturile specificate de legile UE aplicabile pachetelor de călătorie pentru vacanțe. ESky va fi pe deplin responsabil pentru executarea corespunzătoare a întregului pachet de călătorie. În plus, în conformitate cu legea, eSky deține protecție pentru a asigura returnarea plăților și, dacă transportul face parte din pachetul de călătorie, întoarcerea în țară în cazul în care eSky intră în insolvență.
  • Mai multe informații privind cele mai importante drepturi se verifică în conformitate cu Directiva (UE) 2015/2302
  • Cele mai importante drepturi prevăzute de Directiva (UE) 2015/2302:
   • Înainte de încheierea unui acord de participare la un pachet de călătorie, călătorii primesc toate informațiile necesare despre pachetul de călătorie.
   • Întotdeauna cel puțin un antreprenor este responsabil pentru execuția corespunzătoare a tuturor serviciilor de turism contractuale.
   • Călătorii primesc un număr de telefon de urgență sau un punct de contact pentru a contacta operatorul de turism sau agentul de voiaj.
   • Călătorii pot transfera vacanța altei persoane într-un interval de timp rezonabil, sub rezerva oricăror costuri suplimentare.
   • Prețul pachetului de călătorie poate fi majorat numai dacă anumite costuri (de exemplu, costurile combustibilului) au crescut, iar acest lucru este prevăzut în mod expres în acord; sub nicio circumstanță, majorarea nu poate avea loc mai târziu de 20 de zile înainte de începerea pachetului de călătorie. În cazul în care majorarea prețului depășește 8% din prețul pachetului de călătorie, călătorul are dreptul de a rezilia Acordul. În cazul în care operatorul de turism își rezervă dreptul de a crește prețul, călătorul are dreptul de a reduce prețul în cazul în care costurile corespunzătoare au fost reduse.
   • Călătorii au dreptul de a rezilia contractul fără nicio taxă de anulare și de a primi rambursarea integrală a tuturor plăților dacă unul dintre elementele esențiale ale vacanței, altele decât prețul, se modifică în mod semnificativ. În cazul în care operatorul de turism anulează plata înainte de plecare, călătorii au dreptul la rambursare și, dacă este cazul, la despăgubiri.
   • În circumstanțe excepționale - de exemplu, dacă există probleme serioase de securitate la destinația finală care pot afecta executarea pachetul de călătorie - călătorii pot, înainte de începerea executării pachetului de călătorie, să rezilieze acordul fără a suporta nicio taxa de anulare.
   • În plus, călătorii au dreptul de a rezilia acordul în orice moment înainte de începerea executării pachetului de călătorie, achitând o taxă adecvată și justificabilă.
   • Dacă, după începerea executării pachetului de călătorie, elementele semnificative ale pachetului de călătorie nu pot fi furnizate în conformitate cu acordul, călătorului i se vor oferi servicii alternative adecvate, fără costuri suplimentare. În cazul în care serviciile nu sunt furnizate în conformitate cu acordul, care afectează în mod semnificativ performanța executării pachetului de călătorie și operatorul de turism nu reușește să remedieze problema, călătorii au dreptul de a rezilia acordul, fără a plăti o taxă de reziliere.
   • Călătorii au, de asemenea, dreptul la o reducere a prețului sau la compensarea daunelor în caz de neexecutare sau de executare necorespunzătoare a pachetului de călătorie.
   • Operatorul turistic are obligația de a oferi asistență călătorului în eventualitatea unor dificultăți.
   • În cazul în care operatorul de turism intră în insolvență, plățile se rambursează. În situația în care operatorul de turism devine insolvabil după începerea executării pachetului de călătorie, iar pachetul de călătorie include transportul, se asigură întoarcerea călătorului înapoi în țară.
  • eSky a preluat protecția în caz de insolvență prin Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. Călătorii pot contacta această entitate sau dacă este cazul autoritatea competentă, și anume Marshal Office of the Silesian Voivodeship, 40-037 Katowice, str. Ligonia, nr. 46, adresa de e-mail: kancelaria@slaskie.pl, număr de telefon: (+ 48 32) 2078-888 (între 7:30 a.m.- 3:30 p.m.), în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenței eSky.
  • Directiva (UE) 2015/2302, astfel a fost transpusă în dreptul intern prin Actul pentru pachetele de călătorii și aranjamentele de călătorie conexe din 24 Noiembrie 2017.